1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد pi-mind (شرکت مازی نور)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
منابع انسانی، انقلاب صنعتی چهارم، هوش انحصاری، مازی نور
سال 1399
پژوهشگران گلنوش انصاری ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، محمد ولی پور خطیر

چکیده

ما هم اکنون در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم که با نام عصر دیجیتال نیز شناخته می شود. انقلاب صنعتی چهارم با تواناسازی انسان به وسیله ماشین و استفاده از تکنولوژی هایی مانند هوش مصنوعی، فضای ابری، اینترنت اشیا، پرینتر سه بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان رشد صنعت را فراهم آورده است. گرچه انقلاب صنعتی چهارم در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته جریان دارد و در حال اجرا می باشد، اما در بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز به طور کامل محقق نشده است و در مرحله ورود قرار دارد. همگام شدن کشورهای در حال توسعه با عصر دیجیتال، چالش ها و نگرانی هایی را به همراه داشته است. یکی از این چالش ها در ارتباط با منابع انسانی می باشد که شامل از بین رفتن برخی مشاغل، عدم مهارت کافی نیروی انسانی برای عملکرد مناسب، جایگزینی انسان توسط ماشین و در نتیجه امکان افزایش بیکاری می باشد. در این پژوهش سه عامل مؤثر در بررسی مهارت ها و ویژگی های منابع انسانی از مدل Pi-mind استخراج شده است، که مدلی برای شبیه سازی حداکثری روش تصمیم گیری خبره توسط هوش مصنوعی و جایگزینی آن می باشد. ابعاد سه گانه مدل Pi-mind شامل ویژگی-های ادراکی، خلاقیتی و محاسبات کامپیوتری است. به عنوان محیط مطالعه شرکت مازی نور انتخاب شده است که یکی از فعال ترین مراکز صنعتی استان مازندران می باشد. با مطالعه ادبیات پژوهش برای هر یک از عوامل سه گانه مدل مذکور شاخص هایی در نظر گرفته شد که با روش دلفی بومی سازی گردید. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط میان این شاخص ها از نظر میزان تأثیر بررسی شد. پس از آن با استفاده از تکنیک SAW مشاغل موجود در شرکت مازی نور در مدل Pi-mind جاگذاری شد. نتایج حاصل از این پژوهش، شاخص های مؤثر در ارزیابی منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم را مشخص و تحلیل می کند.