06 فروردین 1402
مژگان معمار مقدم

مژگان معمار مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پردییس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / رفتار حرکتی
تلفن: 35302220
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علایق پژوهشی

  • اختلالات رشدی کودکان، سلامت روان ، عملکرد شناختی، تمرین ذهنی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1399) تعیین عوامل مؤثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 9; 65-74
2
محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398) اثر تمرین با زمان بندی حسی بیرونی بر میانگین سطح و دامنه مرکز فشار تعادل ایستا و پویای سالمندان مطالعات طب ورزشی: 11; 67-80
3
معصومه علی اصغری تویه، مژگان معمار مقدم، میترا محمدی (1398) نقش دستورالعمل های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب رشد و یادگیری حرکتی ورزشی: 11; 361-378
4
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم انقباضی عضلات منتخب در سالمندان پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: شماره 30; 203-212
5
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تأثیر تمرین راه رفتن با علامت گذاری شنیداری بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم علوم زیستی ورزشی: 3; 327-342
6
مژگان معمار مقدم، علی کاشی، اکرم میرآقاپور (1398) تأثیر مداخله تمرین بدنی بر توجه پایدار و بازداری رفتار در دختران مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مطالعات روان شناسی ورزشی: 27; 129-142
7
8
مژگان معمار مقدم، حمیدرضا طاهری، علی کاشی (1397) اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی رشد و یادگیری حرکتی ورزشی: 2; 227-242
9
سمیه نامدار طجری، آرش میری فر، مژگان معمار مقدم (1396) اثر آموزش نوروفیدبک بر تعادل و زمان واکنش ورزشکاران دوومیدانی مطالعات روان شناسی ورزشی: 19; 19-30
مقاله ارائه‌شده
1
Fatemeh Rait Saruklayi, Seyed Mohammad Kazem Waez Mousavi, mozhgan memarmoghaddam (2022) The Prevalence of Emotional Abuse Among Young Male Football Players and Its Relationship with Age and Sports Experience 13th International Conference on Sports Science, Iran, Tehran
2
3
زهرا حسن تبار درزی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400) بررسی مشارکت بزرگسالان در فعالیتهای ورزشی: مطالعهای بر اساس مدل فرانظری سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
4
فاطمه رعیت ساروکلائی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400) واکنش به سوء استفاده عاطفی در بین پسران فوتبالیست نوجوان و جوان سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
5
زهرا حسن تبار درزی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400) وضعیت مشارکت در فعالیتهای ورزشی بزرگسالان بابلسر براساس جنسیت و وضعیت تأهل: یک رویکرد فرا نظری سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
6
فاطمه رعیت ساروکلائی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400) شیوع سوء استفاده عاطفی بین فوتبالیست های پسر نوجوان دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، ایران¡ ارومیه
7
امید فروتن، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم (1399) تاثیر تمرین با هم زمانی موزون حسی شنیداری بر تعادل ایستا و پویای سالمندان دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
8
امید فروتن، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم (1399) تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با تحریک دیداری بر الگوی الکترومایوگرافی تعادل سالمندان دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
9
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر تمرین راه رفتن با اتخاذ کانون توجه بیرونی بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران¡ تهران
10
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی الکتروکایوگرافی راه رفتن سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران¡ تهران
11
محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398) تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با دستورالعمل کانون توجه ببیرونی و عملکرد تعادل سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران¡ تهران
12
محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398) تاثیر شش هفته تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران¡ تهران
13
مژگان معمار مقدم، علی کاشی، اکرم میرآقاپور (1397) تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی - حرکتی هدفمند بر عملکرد شناختی دختران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
14
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) بررسی عوامل سیاسی در ترک حمایت اسپانسرهای لیگ برتر فوتبال ایران دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، ایران¡ اهواز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مژگان معمار مقدم، معصومه علی اصغری تویه، میترا محمدی (1399) توجه، خیرگی و عملکرد با مطالعه اکتشافی در تکلیف هدف گیری دانشگاه مازندران
2
مژگان معمار مقدم، علی کاشی، اکرم میرآقاپور (1397) تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی- حرکتی بر عملکرد شناهتی دختران مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
مائده صدیقی بارفروش، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد، رز فولادی (1400) تاثیر تمرینات با هم زمانی موزون حسی در حین راه رفتن بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در بیماران مبتلا به MS
2
زهرا حسن تبار درزی، مژگان معمار مقدم، سید محمد کاظم واعظ موسوی (1400) مشارکت بزرگسالان شهر بابلسر در فعالیت های ورزشی: مطالعه ای بر اساس مدل فرا نظری
3
4
5
حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تأثیر 6 هفته تمرین با تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر همانقباضی، سرعت و تغییرپذیری راهرفتن سالمندان سالم
6
ایمان دیو دولت، مژگان معمار مقدم، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1398) نقش عوامل شتاختی منتخب بر وفاداری گردشگران ورزشی ساحلی شهرستان بابلسر
7
8
9
10
11
مهدی بازیار، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس ایران
12
مهدی بازیار، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس کشور
13
14
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1396) تعیین عوامل موثر بر انفصال حامیان مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران
کتاب
1
مژگان معمار مقدم (1398) کمک های اولیه در ورزش شابک:978-600-5796-06-3
2
مژگان معمار مقدم، محمد رستمی پور، سعید آهاز (1398) رشد حرکتی انسان- رویکرد طول عمر شابک:978-622-95618-3-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

سوابق اجرایی

  • مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران (1401 - اکنون)
  • معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه (1400 - 1401)
  • مدیر گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی (1397 - 1400)
  • مسول انجمن بسکتبال دانشگاه مازندران (1395 - اکنون)
بیشتر