1403/05/03
مژگان معمار مقدم

مژگان معمار مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113530

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Prevalence of emotional abuse and subsequent feelings in adolescent and young semi-professional male football players Fatemeh Rait Saruklayi, Seyed Mohammad Kazem Waez Mousavi, mozhgan memarmoghaddam (2024)
تأثیر یک دوره تمرین با بازخورد حسی شنیداری بر تعادل ایستا و پویای سالمندان امید فروتن، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم (1402)
تأثیر تاثیر خودگفتاری آموزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت پرتاب دارت مبتدی سیده فاطمه سیدی، مژگان معمار مقدم، معصومه علی اصغری تویه (1401)
تاثیر توجه بر رفتار چشم ساکن و دقت اجرا در یک تکلیف هدف گیری مژگان معمار مقدم، معصومه علی اصغری تویه، میترا محمدی (1401)
تعیین عوامل مؤثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1399)
نقش دستورالعمل های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب معصومه علی اصغری تویه، مژگان معمار مقدم، میترا محمدی (1398)
اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم انقباضی عضلات منتخب در سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تأثیر تمرین راه رفتن با علامت گذاری شنیداری بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
اثر آموزش نوروفیدبک بر تعادل و زمان واکنش ورزشکاران دوومیدانی سمیه نامدار طجری، آرش میری فر، مژگان معمار مقدم (1396)
مقاله ارائه شده
The effect of training with rhythmic auditory timing on the memory of the blind فهیمه حسن زاده، بهروز گل محمدی، مژگان معمار مقدم (1400)
The Prevalence of Emotional Abuse Among Young Male Football Players and Its Relationship with Age and Sports Experience Fatemeh Rait Saruklayi, Seyed Mohammad Kazem Waez Mousavi, mozhgan memarmoghaddam (2022)
بررسی مشارکت بزرگسالان در فعالیتهای ورزشی: مطالعهای بر اساس مدل فرانظری زهرا حسن تبار درزی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400)
واکنش به سوء استفاده عاطفی در بین پسران فوتبالیست نوجوان و جوان فاطمه رعیت ساروکلائی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400)
وضعیت مشارکت در فعالیتهای ورزشی بزرگسالان بابلسر براساس جنسیت و وضعیت تأهل: یک رویکرد فرا نظری زهرا حسن تبار درزی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400)
شیوع سوء استفاده عاطفی بین فوتبالیست های پسر نوجوان فاطمه رعیت ساروکلائی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400)
تاثیر تمرین با هم زمانی موزون حسی شنیداری بر تعادل ایستا و پویای سالمندان امید فروتن، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم (1399)
تاثیر تمرین راه رفتن با اتخاذ کانون توجه بیرونی بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی الکتروکایوگرافی راه رفتن سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تاثیر شش هفته تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل سالمندان محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398)
بررسی عوامل سیاسی در ترک حمایت اسپانسرهای لیگ برتر فوتبال ایران رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
توجه، خیرگی و عملکرد با مطالعه اکتشافی در تکلیف هدف گیری مژگان معمار مقدم، میترا محمدی، معصومه علی اصغری تویه (1399)
کتاب
توانبخشی مشکلات ادراک بینایی در کودکان با اختلالات یادگیری و رشد حرکتی منصوره شهرکی، معصومه علی اصغری تویه، مژگان معمار مقدم (1402)
کمک های اولیه در ورزش مژگان معمار مقدم (1398)
رشد حرکتی انسان- رویکرد طول عمر مژگان معمار مقدم، محمد رستمی پور، سعید آهاز (1398)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی مژگان معمار مقدم (1397)
کرسی نظریه‌پردازی
نقش دستورالعمل های توجه بر تغییرات چشم ساکن و دقت اجرا در تکالیف هدف گیری مهدی نبوی نیک، معصومه قربانی مرزونی، مژگان معمار مقدم، فرزام فرزان (1401)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر هفته پژوهش مژگان معمار مقدم (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
ارائه پروپوزال مژگان معمار مقدم (1402)
پایان نامه
رابطه سبک‌های فرزندپروری با فعالیت بدنی و سلامت روان کودکان در قومیت‌های مختلف ایرانی الناز دوجی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، معصومه قربانی مرزونی، مژگان معمار مقدم (1402)
بررسی میزان تحلیل رفتگی و رابطه ی آن با هدف مداری در ورزش و شایستگی ادراک شده در نوجوانان شهرستان سوادکوه عاطفه نبوی پاشا کلایی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1402)
ارزشیابی برنامه درسی قصدشده و اجراشده رشته علوم ورزشی افسانه یانپی، مژگان معمار مقدم، میمنت عابدینی بلترک (1402)
رابطه بین سطح آمادگی هوازی با استرس شغلی با برنامه‌ریزی و حل مسئله در آتش نشانان شهرستان بابل حسین قلی پور، معصومه قربانی مرزونی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1401)
شیوع سوء استفاده عاطفی در بین فوتبالیست های پسر نیمه حرفه ای استان مازندران فاطمه رعیت ساروکلائی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1401)
تاثیر تمرینات با هم زمانی موزون حسی در حین راه رفتن بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در بیماران مبتلا به MS مائده صدیقی بارفروش، رز فولادی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1400)
مشارکت بزرگسالان شهر بابلسر در فعالیت های ورزشی: مطالعه ای بر اساس مدل فرا نظری زهرا حسن تبار درزی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1400)
تأثیر 6 هفته تمرین با تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر همانقباضی، سرعت و تغییرپذیری راهرفتن سالمندان سالم حدیث حسینی، سید اسماعیل حسینی نژاد، مژگان معمار مقدم، ضیاء فلاح محمدی (1398)
نقش عوامل شتاختی منتخب بر وفاداری گردشگران ورزشی ساحلی شهرستان بابلسر ایمان دیو دولت، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم، سید محمدحسین رضوی (1398)
شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس ایران مهدی بازیار، مژگان معمار مقدم، معصومه کلاته سیفری (1397)
شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس کشور مهدی بازیار، مژگان معمار مقدم، معصومه کلاته سیفری (1397)
تعیین عوامل موثر بر انفصال حامیان مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران رضا حسن پور قادی، مژگان معمار مقدم، معصومه کلاته سیفری (1396)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

  • اختلالات رشدی کودکان، عملکرد شناختی ، سلامت روان ،مهارت های ذهنی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران (1401 - ادامه دارد)
  • معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه (1400 - 1401)
  • مسول انجمن بسکتبال دانشگاه مازندران (1395 - ادامه دارد)
  • مدیر گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی (1397 - 1400)
بیشتر