1403/03/24
حبیب اله حلیمی جلودار

حبیب اله حلیمی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 35302608

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
نهج البلاغه و کنش ارتباطی زمینه ساز در مشارکت سیاسی حبیب اله حلیمی جلودار، سید ابراهیم حسینی بیجی کلا، فاطمه هدایتی عزیزی (1402)
امکان‌سنجی و نوع شناخت خداوند با نگاه تطبیقی در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب زینب قاسم پور، حبیب اله حلیمی جلودار، رضا مهدیانفر (1402)
نقش غرض سوره در ارزیابی اسباب نزول با مطالعه موردی: آیات 37 احزاب، 19/ 20 نجم و 24یوسف فاطمه فضلیان، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
تحلیل آراء و روایات تفسیری ابوهریره مرتضی اوحدی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
معناشناسی واژۀ قنوت در قرآن با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی زهرا طاهرزاده، حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه اباذرپور (1401)
بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت حبیب اله حلیمی جلودار، امین یوسفی، عزت الله پاتیار، مراد کلاهی (1401)
تطور تفسیری واژه «قریب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
واکاوی معنایی ماده «ح، س، ب» در تبیین کیفیت محاسبۀ اعمال حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه قربانی (1401)
صحیحین (بخاری و مسلم) و اعتماد به روایات نواصب عبدالرحمان باقرزاده لداری، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
مطالعه تطبیقی "حکمرانی خوب" از منظر نامۀ 35 نهج البلاغه و آرای اسکاپی حبیب اله حلیمی جلودار، مرتضی علویان، ابوذر نیک جهان (1401)
واکاوی تفسیر آیه اُولِی الاَمرِ در مطالعه تطبیقی تفسیر الکاشف و تفسیر المنار سیده عطیه خاتمی ساروی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمدمهدی کریمی نیا، مجتبی انصاری مقدم (1401)
مطالعه تحلیلی نقش اندیشه توحیدی در نظم شهربانو مومنی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمدمهدی کریمی نیا، مجتبی انصاری مقدم (1400)
نقد قرآنی- روایی بینش جبرگرای سران اموی در واقعه کربلا حبیب اله حلیمی جلودار، عبدالرحمان باقرزاده لداری، معصومه نوروزیان امیری (1400)
قواعد تفسیر لغوی حیدر پاسنگ، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
Effectiveness of parental Religiosity On Their Attitude Towards Childbearing mohammad yavariyan baei, Habibollah Halimi, baezzat Fereshteh (2021)
تبیین شاخصه های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399)
مطالعه تطبیقی نشوز زن با تکیه بر آیه 34 نساء با نگاه تفسیری بانو امین اصفهانی و آیت الله جوادی آملی رقیه براریان مرزونی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1398)
بررسی دیدگاه تسدال دربارۀ ارتباط مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1397)
روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی حبیب اله حلیمی جلودار، سمیه کلیجی، محمد جواد هراتی (1397)
نقد آراء مفسران در بارۀ واژۀ هلوع در آیۀ 19 معارج حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1396)
تسدال وادعای اقتباس آیات 32-27 سوره مائده از ترگوم وتلمود محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
آینده پژوهی از منظر آموزه های دینی مرتضی علویان، حبیب اله حلیمی جلودار (1393)
مقاله ارائه شده
زیارت؛ الگو سازی و الگو پذیری حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1402)
واکاوی «مشوقّات صبر» برای پایداری زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1402)
آثار تربیتی سکوت (صمت) در سلامت شخصیت انسان حبیب اله حلیمی جلودار، سارا حسن پور (1402)
واکاوی رفتارهای شاخص «أُولوا الالباب» از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1401)
نقش صلۀ ارحام در تربیت فرزندان از منظر نهج البلاغه حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1401)
رازداری و جایگاه آن از دیدگاه نهج البلاغه حبیب اله حلیمی جلودار، محمد یاوریان بائی، فاطمه عبدی کشتلی (1401)
شخصیت شهید سلیمانی با رویکرد مؤلّفه های اخلاق فردی حبیب اله حلیمی جلودار، سمیرا مصطفی پور (1401)
عوامل محبوبیت سردار سلیمانی در بین جوانان ایران و جهان حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه عبدی (1401)
واکاوی رابطۀ عدالت و احسان و نقش آنها در تعالی سبک زندگی حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1401)
نظریات تفسیری شیخ طبرسی در الاحتجاج حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1400)
ضرورت و کارکرد فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه با تاکید بر زمان بحران حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1400)
معناداری زندگی و سلامت حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1399)
عدم رکون به ظالم در تحقق حکمرانی شایسته با تاکید بر آیه 113 هود حبیب اله حلیمی جلودار، سمیه نوروز پور (1399)
راهکارهای مقابله با استرس در علم روانشناسی حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه زهرا حسن زاده (1399)
بررسی تطبیقی تغذیهی سالم از دیدگاه قرآن و دانش بشری حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه زهرا حسن زاده (1399)
نقش تغذیه ای و دارویی گیاهان از نظر قرآن حبیب اله حلیمی جلودار، سمیرا حسن پور (1399)
نظام اخلاقی در تمدن نوین اسلامی با تکیه بر قرآن و روایات حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1398)
مقاله با عنوان:عوامل موثر بر پایداری و مطلوبیت خانواده از منظر قرآن و روایات سیدتقی میرمنافی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1396)
تأثیر فقر بر فروپاشی نهاد خانواده و راه های برون رفت آن از منظر قرآن و روایات مصطفی حلیمی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
تحلیل گفتمانی غدیر و ولایت فقیه در راهبردهای مقام معظم رهبری حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1395)
تحلیل و بررسی شبهه تعداد شاهدان غدیر و نقد روایات آن حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی (1395)
روانشناسی اصحاب جمل با رویکرد عوامل انحرافِ عامّهی مردم از منظر قرآن و سنّت حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی، زهره علی زاده (1395)
اولین کنفرانس فرهنگی پزوهش دینی -غدیر حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی، زهرا علیزاده (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
تاریخ قرآن کریم «نقد نگاه خاورشناسان و قرآن پژوهان معاصر» حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج، عباس جاودانی عادل فخار (1402)
آموزه های زندگی در سورۀ بقره حبیب اله حلیمی جلودار، مهرداد ابراهیمی طوری (1402)
خانواده در آیینۀ قرآن و روایات: تشکیل، تحکیم و تداوم حبیب اله حلیمی جلودار، ابوالفضل مستقیمان (1401)
انسـان و نسیـان در تحلیل آیات و روایات حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه سالمی میدانی (1400)
جامعه قرآنی و شاخصه های آن حبیب اله حلیمی جلودار، زکیه فرهادی (1399)
جعل حدیث در فرهنگ اسلامی؛ عرصه ها، زمینه ها و عوامل حبیب اله حلیمی جلودار، رمضانعلی تقی زاده چاری (1399)
اخلاق زندگی در قرآن و روایات حبیب اله حلیمی جلودار، ابوالفضل مستقیمان (1398)
بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران ) محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398)
شناخت کارکرد دین و تاثیر آن در زندگی از منظر قرآن کریم حبیب اله حلیمی جلودار، مژگان حکمتی (1397)
برگزاری همایش
کمیته علمی همایش نهج البلاغه حبیب اله حلیمی جلودار، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
کمیته علمی همایش نهج البلاغه حبیب اله حلیمی جلودار، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
دبیر علمی همایش حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
عضویت در همایش حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
کمیته علمی همایش ملی تاثیر نهج البلاغه در زندگی با تاکید بر مولفه های فرهنگی و اجتماعی حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401)
مکتب حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر مؤلفه های شخصیت مرتضی علویان، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
عضو کمیته علمی همایش آیت الله کوهستانی عباسعلی ابراهیمی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
دبیر علمی همایش کوهستانی حبیب اله حلیمی جلودار، عباسعلی ابراهیمی (1400)
عضو کمیته علمی همایش ملی مازندران شناسی احمد حسین زادگان، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
عضو کمیته علمی همایش بین المللی- isc «غدیر و حکمرانی شایسته» محمود نظری خادم الشریعه، حبیب اله حلیمی جلودار، مهران رضائی (1399)
عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی غدیر با تاکید بر «غدیر و حکمرانی شایسته» محمود نظری خادم الشریعه، حبیب اله حلیمی جلودار، مهران رضائی (1399)
عضویت در کمیته علمی حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی، محمد تقی قزلسفلی (1399)
عضو کمیته علمی علی اکبر جعفری، حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
ریاست پنل داوری حبیب اله حلیمی جلودار، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1394)
کمیته علمی همایش حبیب اله حلیمی جلودار، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1394)
دبیر اجرایی همایش ملی سبک زندگی اسلامی حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1394)
سخنرانی
نگاه قرآن در بارۀ ادیان حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
خانواده و مهارتهای زندگی در قرآن و حدیث حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
شخصیت شناسی زن با تاکید برسوره تحریم حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
تحقیق و نوع آوری در علوم انسانی حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
عصری با قرآن کریم در 26ماه مبارک رمضان حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
روش شاداب زیستن از منظر قرآن وروایات حبیب اله حلیمی جلودار (1395)
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
واکاوی روایت منقول از امام حسین (ع) در مذمّت حاکمیت زن حبیب اله حلیمی جلودار، رضا آقاپور، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، سید محسن موسوی (1402)
رهیافت مختار بر تأویلات مفسران و مترجمان در آیات 6 تا 8 سورۀ ضحی حبیب اله حلیمی جلودار، عباس بخشنده بالی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
رهیافتی نو به معنای وَاضْرِبُوهُنَّ در آیه 34 سوره ی نساء محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، رضا آقاپور (1401)
رهیافت تفسیری معیشه ضنکا در ایه 124 سوره طه محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید محسن موسوی (1401)
فلسفه توصیه قرآن به معاشرت نیکو با زن در آیه 19 سوره نساء سید محسن موسوی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401)
نقش سبک برون ریزی عاطفی اسلامی در ارتقاء آرامش معنوی خانواده عباس بخشنده بالی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1401)
اخباریان و تفسیر و علوم قرآن؛ بررسی و نقد آرا سید محسن موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
بررسی سندی و دلالی روایات حجاب در منابع حدیثی اهل سنت با تاکید بر روش تعیین حلقه مشترک عبدالرحمان باقرزاده لداری، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
نقد حجیت عقل عملی از نگاه عقل نظری عباس بخشنده بالی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400)
سیر تحول انسان عرفی به انسان قرآنی حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1400)
نقد اندیشه اعتدال در امر انفاق با تکیه بر آیات قرآن حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمود خونمری (1400)
نقد اندیشه اعتدال در امر انفاق با تکیه بر آیات قرآن محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمود خونمری (1400)
مکان قیامت از منظر قرآن با تاکید بر آیات پایانی سوره زمر حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1399)
نقد آراء مفسّران در بارۀ واژۀ «هلوع» ذیل آیۀ 19 سورۀ معارج حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برگزیده حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
نشریات
جانشین سردبیر و مدیر داخلی نشریه علمی کاوش های فسفه دین حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، مهران رضائی (1401)
مدیر داخلی و جانشین سردبیر نشریه علمی کاوش های فسفه دین حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، مهران رضائی (1400)
دبیر تخصصی نشریه کاوش های فسفه دین حبیب اله حلیمی جلودار، مهران رضائی (1399)
سردبیری مجله حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی (1394)
سردبیری مجله دانشگاه حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی (1394)
فعالیت های علمی اجرایی
هیات تحریریه حبیب اله حلیمی جلودار (1398)
پایان نامه
علل و آثار ‌بی‌تفاوتی فردی و اجتماعی در قرآن و کلام معصومین(ع) فاطمه خانعلی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1402)
چیستی انضباط اجتماعی و راه های نهادینه کردن آن بر پایه آیات و روایات مبارکه تقی زاده چاری، مهدی تقی زاده طبری، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
بررسی سندی و متنی نقش ایرانیان در زمینه سازی ظهور عباس جاودانی عادل فخار، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1402)
بررسی و تبیین دلالت های تربیتی سوره مبارکه بقره نجمه عمویی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
ابطال سنت های غلط در باب خانواده در دین اسلام کوثر رضی نتاج، رضا آقاپور، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
اصول تربیتی در دعوت پیامبران اولوالعزم براساس آیات قرآن و روایات حمیرا مرادی مقامی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
تقوا در فضای مجازی، ماهیت و مصادیق در قرآن و حدیث علی کبیری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1402)
دراسه مقارنه لآراء التفسیر «فی ظلال القرآن» و «من وحی القرآن» فی حقوق المرأه الاجتماعیه فی القرآن الکریم خضر عبدالکاظم ناصر عبدالله، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
کشاورزی در قرآن و حدیث و راهکارهای افزایش تولید سید حسن اسماعیل زاده موسوی، قربانعلی نعمت زاده، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
بررسی درجات و درکات انسان در قرآن کریم مبارکه زارعی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
مهارتهای حل مسأله از نظر قرآن و روایات فاطمه نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1401)
مهارت حل مسئله در خانواده از نگاه قرآن و روایات فاطمه نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1401)
تطور الحدیث النبوی الشریف فی العراق مابین القرن الثانی و السابع حسن محمد رحیم آل محمد، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
چگونگی تحقق عدالت اقتصادی و امنیت در عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه )بر اساس آیات و روایات مریم ملکی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1401)
رابطه عاطفی بین مربی و متربی و تاثیر آن در فرآیند اصلاح از منظر قرآن و روایات زهرا عابدی مقامی، سید محسن موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
تربیت مبتنی بر جنسیت با تأکید بر دوره ی کودکی در آیات و روایات فاطمه صبوری ارطه، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1401)
نقد روش تفسیری یوسف شعار میثم کاویانی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید محسن موسوی (1400)
نکات تربیتی قصه های قرآنی با تاکید بر قصه حضرت ایوب (ع) و حضرت یحیی ( ع ) فاطمه سادات موسوی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
المنهج التفسیری العقلانی فی التبیان والمیزان عاتکه حسن عجد ال دفتر، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
جریان شناسی تفسیر ساختاری قرآن فهیمه صبر آمیز، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400)
مرگ در هندسه تصویری قرآن مریم پسندیده پور، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
سعادت در جامعه مهدوی ؛ عرصه ها و مصادیق نور الهدی بهمنش، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبه زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج» سجاد اسکندری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400)
جایگاه قناعت در سیره امام علی (ع) و کاربست آن در سبک زندگی معاصر زینب احمدی قادیکلایی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
استقلال فرهنگی و تربیتی در جامعه اسلامی از منظرآیات و روایات مهرانه اکبری زیاری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
سیر تکاملی انسان در تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم محدثه یوسفی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
تفسیر لغوی، قواعد و پیامدها حیدر پاسنگ، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1399)
عوامل انگیزشی مدیریتی از منظر آیات و روایات، عرصه ها و ساختارها فرهاد نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1399)
معناشناسی ماده قرب در قرآن کریم و سیر تطوّر معنایی آن در آیات مربوطه فاطمه قربانی، حبیب اله حلیمی جلودار، احدفرامرز قراملکی، زینب السادات حسینی (1399)
تاثیر پیش فرض های علمی بشر در تفسیر قرآن کریم مهران گرجی زاده، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399)
دور السیاق فی توجیه المعنی القرآنی (التبیان أنموذجاً) أحمد إبراهیم صالح المحمد، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399)
بررسی فرصت های دشمن شناسی در حج بر اساس قرآن و سنت اسماعیل سلیمان تبار، حبیب اله حلیمی جلودار، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1398)
شاخصه ها و مصادیق خلق عظیم در قرآن و روایات خدیجه جهانیان بهنمیری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398)
مترفان ، ویژگی ها و شیوه برخورد با آن ها در سیره و سخنان امام علی (علیه السلام) حوریه شعبان نیا منصور، حبیب اله حلیمی جلودار، سید محسن موسوی (1398)
برداشت های تربیتی آیات گفتگوی بهشتیان با دوزخیان در قرآن کریم فاطمه قنبری مصیر، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398)
شواهد و مستندات قرآنی روایی حمایت از کالای داخلی هانیه صالحی خنار، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1398)
بایسته های فرماندهی وفرمانبری از منظر آیات وروایات مهدی خسروی، حبیب اله حلیمی جلودار، مهدی تقی زاده طبری (1397)
بررسی روایات جانشینی پیامبر از منظر فریقین حدیثه بهرامی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397)
جستاری در ابعاد تبعیت از منظر آیات وروایات با تاکید برنقش الگو در زندگی انسان عادله عدالتی، مهدی تقی زاده طبری، حبیب اله حلیمی جلودار (1397)
برده داری در قرآن و عهدین فاطمه کریمی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397)
نخبگان از منظر قرآن کریم بهزاد بسطامی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1397)
تحلیل و بررسی صفات پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر پنج جزء آخر قرآن کریم لیلا احمدی دلسم، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397)
واکاویی معنای آخر آیات قرآن با تاکید بر صفات حق تعالی سمیه درزی نیا، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397)
شخصیت شناسی زن در تفسیر مخزن العرفان وتسنیم رقیه براریان مرزونی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
نقش روایات اهل بیت در ترجمه صحیح قرآن کریم سید مهدی موسوی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396)
عقلانیت در عملکرد های امام علی (ع) علی رضا ابراهیمی، مهدی تقی زاده طبری، حبیب اله حلیمی جلودار (1396)
بررسی دیدگاه ویلیام سنت کلر تسدال در مورد مصادر قرآن محمدصادق حیدری، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396)
نقش اعتقادات وباورهای دینی برساختار خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن وسنت سیدتقی میرمنافی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، حبیب اله حلیمی جلودار (1395)
فروپاشی نهاد خانواده با تاکید بر عامل اقتصادی از منظر قرآن و روایات مصطفی حلیمی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1395)
نقش ایمان در استحکام بنیان خانواده از منظر قرآن و سنت سکینه الوستانی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، حبیب اله حلیمی جلودار (1394)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

سوابق اجرایی

  • مسؤول سازمان بسیج اساتید استان مازندران (1400 - ادامه دارد)
  • رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1394 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

عکس