1403/04/03
صمد ایزدی

صمد ایزدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302682

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی پیامدهای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی در نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی فراترکیب حسین مولائی علی آباد، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، نادر رازقی (1402)
طراحی و اعتباریابی الگوی ارتباطی معلمان و نظام برنامه ریزی درسی مجید دادمهر، مرتضی کرمی، بهروز مهرام، صمد ایزدی (1401)
تاملی بر استفاده از کارکردهای رهبری برنامه درسی توسط مدیران مدارس ابتدایی صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک، مبین حاجیان هیکویی (1401)
نقش باورهای معرفت شناختی در خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1401)
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران صمد ایزدی، یوسف عالی پور، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1401)
ارزشیابی هدف آزاد صمد ایزدی (1400)
چالش های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر منا حسن زاده طالشی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، صمد ایزدی (1399)
مدل برنامهدرسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده بنیاد سیده مریم رئیس الاسلام زاده، صمد ایزدی، اصغر شریفی، خدیجه ابوالمعالی (1399)
آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399)
بحران کووید 19 یک فرصت برای تحول آموزش پزشکی سلیمان زند، نازی نجات، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399)
بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی مصطفی عزیزی شمامی، صمد ایزدی، فیروزه بابائیان (1399)
دستیابی به الگوی آموزشی مؤثر در آموزش معماری سید محسن موسوی، محمودرضا ثقفی، فرهنگ مظفر، صمد ایزدی (1398)
نیازسنجی آموزشی معلمان تربیتبدنی استان مازندران صمد ایزدی، زهرا ثقفیان، مصطفی عزیزی شمامی (1398)
تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعهی موردی استان مازندران امیر پوراحمد، علی اکبر شیخی فینی، حسین زینلی پور، صمد ایزدی (1398)
Qualitative development scenario planning of medical science education in Iran ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، سیاوش مرادی، نسیم قهرانی (1397)
شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درسپژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران امیر پوراحمد، علی اکبر شیخی فینی، حسین زینلی پور، صمد ایزدی (1397)
استفاده از معماری بومی در طراحی تمرینهای دروس مقدمات طراحی معماری سید محسن موسوی، محمودرضا ثقفی، فرهنگ مظفر، صمد ایزدی (1396)
بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاههای دولتی مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1396)
پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید صمد ایزدی، سید کاظم علوی لنگرودی علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر، مجتبی تجری (1394)
مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دوره ابتدایی الهام حاتمی زاده عربی، صمد ایزدی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1394)
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان صمد ایزدی، لیلا جویباری، ناصر بهنام پور، احمد تقوی، فریبا بیکی (1393)
مقاله ارائه شده
حل معضل تغییرات اقلیم از طریق ارائه برنامه درسی سبز در سیستم آموزشی عاطفه فرهمند، میمنت عابدینی بلترک، صمد ایزدی (1403)
همکاری های پژوهشی بین المللی در نظام آموزش عالی حسین مولایی، صمد ایزدی، نادر رازقی، ابراهیم صالحی عمران (1403)
همکاری‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی حسین مولایی، صمد ایزدی، نادر رازقی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
مطالعه ای بر اثرات مثبت و منفی کرونا بر نظام های آموزشی صمد ایزدی، سیده فاطمه میرموسوی (1401)
نقش باورهای معرفت شناختی با خودکارآمدی معلمان آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1399)
بررسی نقش مدیران گروههای آموزشی در رهبری برنامه درسی زهرا صالحی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398)
مطالعه تطبیقی آموزش پیش از دبستان در چند کشور جهان صمد ایزدی، سیده مریم رییس الاسلام زاده (1397)
تبیین طرح اقدام پژوهی به عنوان یک عمل فکورانه و مقایسه آن با نظریه جوزف شوآب صمد ایزدی، مریم احمدی جویباری، نصرالله ترابی، ساره فردافشاری (1396)
مطالعه تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی کشورهای در حال توسعه در آموزش محیط زیست منا حسن زاده طالشی، صمد ایزدی، محسن احمدپور، کامران نصیراحمدی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی موانع و چالش های ارائه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی استان مازندران صمد ایزدی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1399)
کتاب
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علیرضا بادله، صمد ایزدی، وحیده سلیمانی راد (1399)
برگزاری همایش
پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران غلامرضا پیروز، صمد ایزدی، مهدی خبازی کناری (1397)
عضو کمیته علمی منصور غلامی، صمد ایزدی (1396)
سخنرانی
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
مدرس کارگاه آموزشی صمد ایزدی (1402)
برگزاری کارگاه آموزشی صمد ایزدی (1402)
آزمون سازی در مودل صمد ایزدی (1399)
کارگاه آموزشی صمد ایزدی (1399)
روش و مدیریت تحقیق صمد ایزدی (1397)
مهارتهای ارتباطی صمد ایزدی (1394)
کرسی نظریه‌پردازی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
مجله تدریس پژوهی جمال سلیمی، صمد ایزدی (1397)
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تأثیر رویکرد کلاس درس معکوس بر یادگیری و علاقه به درس هنر دانش آموزان مینا رمضان نژاد، صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر سرزندگی تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان گلناز قربانی زاده، صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
آسیب شناسی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی با رویکرد سازنده گرایی رویا سلیمانی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
بررسی وضعیت موجود آزادی علمی در نظام آموزش عالی و ارائه الگوی مطلوب یوسف عالی پور، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399)
ارائه مدل استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه کلثوم غلامی، حجت صفار حیدری، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1398)
آینده نگاری توسعه کمی و کیفی علوم پزشکی در ایران نسیم قهرانی، سیاوش مرادی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1398)
بررسی سطح سواد سازمان های غیردولتی محیط زیستی و رابطه ی آن با رشته و سطح تحصیلی منا حسن زاده طالشی، میمنت عابدینی بلترک، صمد ایزدی (1398)
ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی آموزش هتلداری بر اساس عناصر کلاین مریم احمدی جویباری، رضا میرعرب رضی، صمد ایزدی (1396)
تحلیل شیوه ها و الزامات تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی مهدی ربیعی، محمدرضا آهنچیان، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1395)
فرهنگ آموزش در مدارس عادی و خاص دخترانه دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر ام لیلا نصرآبادی، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1395)
جذب گرنت
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی