29 اسفند 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق (گرایش الکترونیک-سیستم) ، دانشگاه مازندران ، ایران (1386 - 1391)
    عنوان رساله: قطعه بندی فازی ام آر آی مغز مبتنی بر نظریه شواهد
  • فوق لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: کلاسه بندی اطلاعات با استفاده از خوشه بندی و استفاده از تئوری ترکیب شواهد
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه فازی و نظریه شواهد
  • شناسایی الگوها و شبکه های عصبی
  • پردازش سیگنال- پردازش تصویر
  • کنترل و سیستم های هوشمند
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدیه اصفهانی، حسین فخاری، جمال قاسمی (1401) بررسی عوامل موثر بر احتمال قصور حسابرس در ارائه اظهار نظر دانش حسابرسی: جللد 22 شماره 87; شماره 87 صفحات 264-2
2
Alireza Dehghani, Jamal Ghasemi (2022) Control the position of a fluid sip by neural network controller Biomedical Signal Processing and Control: 71; 1-11
3
جمال قاسمی، سروه فرزاد (1399) شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات) بررسی های بازرگانی: 18 (101); 111-132
4
مهدی خسروی، ابوالحسن حسینی، جمال قاسمی (1399) ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد شبکه عصبی رگرسیون عمومی مورد مطالعه: اعضای هیات علمی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 9 شماره 17; 202-222
5
Jamal Ghasemi, Jamal Esmaily, Reza Moradinezhad (2020) Intrusion detection system using an optimized kernel extreme learning machine and efficient features Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences: 45(1); 1-9
6
جمال قاسمی، سروه فرزاد (1398) مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی بررسی های بازرگانی: 17; 56-77
7
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، زهره قاسمی (1398) خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM) آمایش جغرافیایی فضا: 31; 113-124
8
Sara Razi, Mohammad Reza Karami mollaei, Jamal Ghasemi (2019) A novel method for classification of BCI multi-class motor imagery task based on Dempster–Shafer theory INFORMATION SCIENCES: 484; 14-26
9
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، جمال قاسمی، سروه فرزاد (1397) پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ) الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات( و مقایسه با رگرسیون لوجستیک مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار: مقاله 11، دوره 9، شماره 36، پاییز 1397،; 225-250
10
Jamal Ghasemi, Mohammad Mehdipour, Jalil Rasekhi, Khalil Gorgani Firouzjah (2018) A New Structure for Direct Measurement of Temperature Based on Negative Temperature Coefficient Thermistor and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31(10); 1682-1688
11
12
Seyed Saeid Mosavi, Jamal Ghasemi, Mohammad Gholami (2018) A High Gain and Forward Body Biastwo-stage Ultra-wideband Low Noise Amplifier with Inductive Feedback in 180 nm CMOS Process International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 1533-1558
13
Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018) Predict the Stock price crash risk by using firefly algorithm and comparison with regression Advances in Mathematical Finance and Applications: (VOL 2 ) ISSU 3 YEAR (2018); 43-58 -PAGE
14
niusha navabiyan, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, Jamal Ghasemi (2018) Damage evaluation in plates using modal data and firefly optimisation algorithm International Journal of Structural Engineering: 1; 50-69
15
Fatane Tavakoli, Jamal Ghasemi (2018) Brain MRI segmentation by combining different MRI modalities using Dempster–Shafer theory IET Image Processing: 12; 1322-1330
16
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، جمال قاسمی، سروه فرزاد (1396) پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لوجستیک، با تأکید بر نگرش انتخاب ویژگی بورس اوراق بهادار: سال دهم- شماره40; 91-114
17
Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018) A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression International Journal of Finance and Managerial Accounting: vol.3-no.9; 63-77
18
Jamal Ghasemi, Jamal Esmaily (2017) Intrusion detection systems using a hybrid SVD-based feature extraction method International journal of security and networks: 12(4); 230-240
19
جمال قاسمی، سمیه کرد، محمد غلامی (1396) طبقه بندی آریتمی های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر پردازش علائم و داده ها: 14; 25-42
20
21
Jamal Ghasemi, Reza Moradinezhad, - - (2017) KINEMATIC SYNTHESIS OF PARALLEL MANIPULATOR VIA NEURAL NETWORK APPROACH international journal of engineering: 30; 1319-1325
22
هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 8; 95-111
23
هاجرسادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روشی نوین، مبتنی بر کاربرد نگاشت SVD و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 30; 95-111
24
25
Hajar mohammadinia samakoosh, Jamal Ghasemi, Javad KazemiTabar (2017) Optimized Neural Network Based Thermal and Electrical Scheduling of Virtual Power Plant in the Presence of Energy Storage Journal of Renewable and Sustainable Energy: 9; 1-14
26
27
محمد غلامی، حمید رحیم پور، جمال قاسمی، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1395) طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرندههای بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا مهندسی برق و الکترونیک ایران: 13; 15-22
28
Jamal Ghasemi, Mohammad Sefidgarnia Amiri, Reza Ghaseri, Jalil Rasekhi (2016) Radon Transform and Dynamic Programming for the Persian Handwritten Zip Code Recognition International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications: 15(4); 341 - 352
29
30
Jamal Ghasemi, Jalil Rasekhi (2016) Traffic Signal Prediction using ELMAN Neural Network and Particle Swarm Optimization international journal of engineering: 29 (11); 1558-1564
31
جمال قاسمی، محمد غلامی (1395) بررسی ضرایب بهینه برای بهره خط تاخیر در حلقه قفل شده تاخیر جهت اکتساب زمان نشست کم مهندسی برق و الکترونیک ایران: 13; 133-140
32
همت اله رورده، یداله یوسفی، جمال قاسمی (1395) تحلیل طیفی و ناحیه بندی بادهای حدی ایران پژوهشهای دانش زمین: دوره 7, شماره 26; 88-100
33
جمال قاسمی، ایمان ارقند (1394) بهینه سازی الگوریتم BCFCM با GA و PSO برای قطعه بندی ام آر آی مغز رایانش نرم و فناوری اطلاعات: جلد 4، شماره 4; 3-12
34
جمال قاسمی، وحدت ناظریان، خدیجه آقاجانی (1394) کنترل و همزمان سازی رفتار آشوبی ژیروسکوب با دو درجه آزادی به روش کنترل مد لغزشی علوم و فناوری دریا: شماره 74; 26-32
35
میثم خلیل زاده، میر امین حسینی، احسان اشعاری، جمال قاسمی (1392) شبیه سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم تحقیقات موتور: 32; 21-28
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه بهادران، محمد رضا کرمی ملایی، جمال قاسمی (1397) روش های اصلی استخراج ویژگی از روی تصاویر ا م ار آی برای تشخیص بیماری آلزایمر دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
2
Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018) Synthetic Hybrid Genetic Algorithm and Artificial Neural Network as a Feature Selection Method for predicting the stock price crash risk Third National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, IRAN, Tehran
3
جمال قاسمی، سروه فرزاد (1397) الگوریتم تجمعی ذرات به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام سومین کنفرانس ملی در کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها، ایران¡ تهران
4
سارا راضی، محمد رضا کرمی ملایی، جمال قاسمی (1397) مروری بر روش های به کار رفته در سیستم های انسان-رایانه تصور حرکت چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، ایران¡ تبریز
5
سارا راضی، محمد رضا کرمی ملایی، جمال قاسمی (1397) پیاده سازی یک سیستم طبقه بند برای داده های تصورحرکت BCI چندکلاسه بر اساس بانک فیلتری الگوهای فضایی مشترک رگولاریزه چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، ایران¡ تبریز
6
سید سعید موسوی، جمال قاسمی، محمد غلامی (1396) مروری بر تکنیک ها و ساختارهای رایج در طراحی تقویت کننده های کم نویز فوق پهن باند پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، ایران¡ تهران
7
سامان صادقی، جمال قاسمی (1396) ارائه الگوریتمی هوشمند مبتنی بر ویولت و آنالیز جداساز خطی برای کلاسه بندی تصور حرکت دست راست و چپ با استفاده از سیگنال مغزی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، ایران¡ تهران
8
علیرضا دهقانی، جمال قاسمی (1396) کنترل موقعیت یک جرعه از سیال با کنترلر عصبی توسط میکرو سرنگ پمپ دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران¡ تهران
9
آسیه میرنبی، جمال قاسمی (1396) بررسی روشهای موجود قطعه بندی و آشکارسازی تومور در تصاویر شدت مغناطیسی مغز کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، ایران¡ تهران
10
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، سید اسماعیل قریشی لاریمی (1396) تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی در استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
11
سمانه فرقانی، جمال قاسمی، علی شکوهی (1395) بهینه سازی جایابی گره رله اضافه شونده با استفاده از الگوریتم خفاش جهت افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
12
علی قربانی، جمال قاسمی (1395) نمونه سازی سریع حسگرهای لمسی خازنی با ترکیب حکاکی لیزری و چاپگر سه بعدی FDM با استفاده از فیلامنت رسانای گرافن سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، کنترل و الکترونیک، ایران¡ مشهد
13
علی قربانی، جمال قاسمی (1395) بررسی مقاومت الکتریکی فیلامنت رسانای گرافن در فرایند چاپ سه بعدی به روش FDM سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، کنترل و الکترونیک، ایران¡ مشهد
14
مرضیه نصیری راد، جمال قاسمی (1395) طراحی کنترلر مبتنی بر الگووریتم هوشمند EDA برای شیر کنترلی اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران¡ تهران
15
مهسا نوری، جمال قاسمی، محمد غلامی (1395) مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر فناوری اطلاعات GIS کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
16
محدثه تقوی طلب، جمال قاسمی (1395) توسعه ی شبکه برق رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
17
فتانه توکلی، جمال قاسمی (1395) قطعه بندی ام آر آی مغز مبتنی بر ترکیب مدالیتی های مختلف ام آر آی با نظریه شواهد کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران¡ تهران
18
جمال قاسمی، سید مهدی رخت اعلا رستمی، کمیل اسفندیاری کلایی (1394) طراحی و شبیه سازی کنترلر فازی-ژنتیک بهینه شده برای پیل سوختی پلیمری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
19
وحدت ناظریان، غلامرضا اکبری، جمال قاسمی (1394) خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
20
وحدت ناظریان، غلامرضا اکبری، جمال قاسمی (1394) بهینه سازی ضریب توان در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، ایران¡ تهران
21
جمال قاسمی، رضا علیخانی، وحدت ناظریان (1394) شناسایی هرزنامه های الکترونیکی (Spam Email) با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و درخت تصمیم سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، ایران¡ تهران
22
اشرف احمدیان، جمال قاسمی، محمد غلامی (1394) طراحی سیستم های آبرسانی در مناطق در حال احداث با استفاده از GIS با رویکرد کاهش مصرف انرژی ساختمان (مطالعه موردی در شهرستان بابل) نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر، ایران¡ ساری
23
جمال قاسمی، محمد مهدی پور (1394) شبکه هوشمند نظارت برخط تجهیزات و خطوط انتقال نیرو مبتنی برکاربردهای Wi Max , Mobile GIS, Web GIS, GIS سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه های اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق و آب، ایران¡ ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
هاجر سادات حسینی، جمال قاسمی، همت اله رورده، یداله یوسفی (1395) پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی
6
7
8
9
مرضیه نصیری راد، جمال قاسمی (1395) کنترل هوشمند فلوی سیال عبوری شیر های کنترلی
10
11
کمیل اسفندیاری کلایی، جمال قاسمی، سید مهدی رخت اعلا رستمی (1394) طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیل سوختی پلیمری توسط ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های هوشمند
12
13
کتاب
1
محمد غلامی، جمال قاسمی (1396) آشنایی با مهندسی برق شابک:978-600-473-051-8
2
جمال قاسمی، عاطفه مرادان، آتنا شاهمرادی (1394) گرافیک کامپیوتری با Processing شابک:978-600-7724-49-1
ابداع
سخنرانی
1
جمال قاسمی (1400) کارآفرینی با تم صنایع دستی دانشگاه مازندران
2
جمال قاسمی (1395) انواع آشکارسازهای دود و سیستم های مرتبط دانشگاه مازندران
3
جمال قاسمی (1395) پیشنویس سخنرانی ثبت شده در 1396/04/04 11:46:15 ب.ظ دانشگاه مازندران