20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی ضریب توان در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ضریب توان، منابع تولید پراکنده، شبکه های توزیع، توان راکتیو، خازن گذاری بهینه
پژوهشگران وحدت ناظریان (نفر اول) ، غلامرضا اکبری (نفر دوم) ، جمال قاسمی (نفر سوم)

چکیده

کاهش تلفات در سیستم قدرت همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تلفات در شبکه های توزیع وجود جریان راکتیو است. از رایج ترین روشهای جبران سازی توان راکتیو در سیستمهای قدرت خازن گذاری می باشد که عموماً برای کاهش تلفات، بهبود ضریب توان و پروفیل ولتاژ و آزاد سازی ظرفیت خطوط به کار می رود. از طرفی با توجه به حضور روزافزون منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع، مسئله مکان یابی و محاسبه ظرفیت بهینه خازن در حضور این منابع و تاثیر آن بر روی بهبود ضریب توان امری ضروری می نماید. در این مقاله از یک الگوریتم نسبتاً جدیدی برای حل مسئله مکان یابی و اندازه یابی بهینه خازن استفاده شده است. جهت امکان مقایسه نتایج بدست آمده مسئله برای یک سیستم 33 باسه با حضور منابع تولید پراکنده پیاده سازی شده و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تلفات شبکه با حضور DG به ترتیب 5/29% و 6/38% ابتدا با تعیین مکان و سپس با محاسبه مکان و اندازه کاهش می یابد. همچنین پروفیل ولتاژ نیز در دو حالت فوق به ترتیب 28% و2/85% بهبود می یابد که حاکی از عملکرد بهتر روش پیشنهادی فوق نسبت به سایر روشها می باشد.