1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه ی شبکه برق رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی، GIS، شبکه برق رسانی، فناوری اطلاعات
سال 1395
پژوهشگران محدثه تقوی طلب ، جمال قاسمی

چکیده

یکی از مهمترین ابزارها جهت مدیریت کارآمد در هر زمینه ایی وجود اطلاعات می باشد. دسترسی و پردازش اطلاعات، به ویژه در سازمان هایی که با حجم عظیمی از داده ها مواجه هستند، امری ضروری است. در این میان سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت مدیریت اطلاعاتی که دارای ماهیت مکانی و توصیفی هستند پا به عرصه گذاشتند. شرکت های توزیع برق به دلیل وسعت خدمات دهی و پراکندگی تجهیزات یکی از مجموعه های مهمی هستند که مدیریت اطلاعات مکانی و توصیفی در آنها می تواند بسیار با اهمیت جلوه نماید. GIS با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع مورد نیاز شرکت های توزیع برق و هم چنین امکان طراحی و پیاده سازی کاربرد های موردنیاز واحدهای مختلف شرکت های توزیع برق، مدیران این مجموعه را قادر می سازد تا به صورت بهینه و سیستماتیک، مجموعه فعالیت ها و طرح های مرتبط با آن شرکت را سازماندهی کنند. در این تحقیق تلاش شده است تا با رویکردی نوین مبتنی بر اطلاعات GIS، توسعه شبکه های توزیع برق در مناطق جدید در حال رشد مورد مطالعه قرار گرفته و برای آن راهکارهایی ارائه گردد.