20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی کنترلر برای تقسیم جریان مبدل های DC-DCموازی با الگوریتم بهینه سازی EDA و مقایسه با الگوریتم های PSO و GA
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
الگوریتم اجتماع ذرات، الگوریتم تخمین توزیع، الگوریتم ژنتیک، کنترل تقسیم جریان، مبدل DC به DC
پژوهشگران جمال قاسمی (نفر اول) ، الهام رحمانی (همکار)

چکیده

استفاده از مدارهای الکترونیک قدرت در صنعت، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی بطور چشمگیری گسترش یافته است. در میان ادوات الکترونیک قدرت، مبدل های DC به DC از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. این مبدل ها به دلیل دارا بودن کلید، رفتار غیرخطی شدیدی از خود نشان داده فلذا به سختی پایدار و کنترل می شوند. در این تحقیق روش جدیدی مبتنی بر کنترل مدولاسیون عرض پالس(PWM) و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی (PI) بهینه شده با الگوریتم تخمین توزیع (EDA)، به منظور کنترل تقسیم جریان مبدل هایDC-DC باک موازی، ارائه شده است. در این راستا، طراحی کنترل کننده PI مقسم جریان به صورت یک مسئله بهینه سازی فرمول بندی شده و سپس با تعریف یک تابع هزینه مناسب و الگوریتم بهینه سازی EDA، مسئله بهینه سازی مذکور حل می گردد. همچنین، به منظور انجام مقایسه و نیز ارزیابی الگوریتم بهینه سازی استفاده شده، الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و اجتماع ذرات نیز به مسئله اعمال و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوریتم EDA عملکرد بهتری نسبت به دو الگوریتم دیگر دارد. زیرا هم سریعتر همگرا شده است و هم هزینه نهایی آن از دو الگوریتم دیگر کمتر است.