1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رولینگ حلقوی گرم، حلقه، نرم افزار ANSYS، برگشت فنری
سال 1392
مجله تحقيقات موتور
شناسه DOI
پژوهشگران میثم خلیل زاده ، میر امین حسینی ، احسان اشعاری ، جمال قاسمی

چکیده

در این تحقیق، فرآیند ساخت حلقه موتور دیزل روستون RK215 با استفاده از روش رولینگ گرم بررسی شد و همچنین، برای حصول اطمینان، نتایج حاصل از شبیه سازی در محیط نرم افزاری ANSYS Workbench با نتایج تجربی مقایسه شد. مشخصات ماده بعد از آزمایش کشش در شبیه سازی استفاده شد. در راستای ایجاد تنش پسماند لازم و ایجاد برگشت فنری لازم هنگام نصب درون موتور از روش رولینگ گرم استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش های فیزیکی روی قطعات تولید شده، تأییدکننده صحت روش کار و همچنین ایجاد تنش پسماند لازم برای برگشت فنری لازم و نیروی فنری مطلوب هنگام قرارگیری درون استوانه است.