20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
شبکه هوشمند نظارت برخط تجهیزات و خطوط انتقال نیرو مبتنی برکاربردهای Wi Max , Mobile GIS, Web GIS, GIS
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم هوشمند، GIS، Web GIS، Mobile GIS، Wi Max، Wi Fi
پژوهشگران جمال قاسمی (نفر اول) ، محمد مهدی پور (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، با تلفیق سیستم های GIS و Web GIS موجود با تکنولوژی های جدیدی مثل Mobile GIS و Wi Max یک سیستم هوشمند برای انجام نظارت بر خط بر تجهیزات، خطوط انتقال و توزیع نیرو ارائه شده است. لذا، ضمن بررسی توانایی های سیستم های مکانی موجود، مخصوصا تهیه نقشه های مکانی که در آنها هر یک از پست ها، دکل ها و ... به صورت یک عارضه که دارای یک جدول توصیفی برای ذخیره کلیه اطلاعات فنی، مکانی و ... لازم است نشان داده می شوند، قابلیت های سیستم های Mobile GIS، Wi Fi و Wi Max مورد بررسی قرار گرفته و توانایی آنها در برقراری ارتباط اینترنتی بین اجزای مختلف شبکه حتی با فواصل زیاد و در نقاط دور افتاده مشخص گردید. سپس ضمن ارائه معماری های مختلف برای تلفیق تکنولوژی های جدید مذکور با سیستم های مکانی موجود، مزایا و معایب هریک، از نظر موقعیت مکانی تجهیزات بررسی شد. در سیستم هوشمند پیشنهادی امکان نظارت برخط شبکه به سیستم های مکانی موجود اضافه می گردد. از مزایای دیگر این سیستم امکان ارتباط تجهیزات با سیستم در مواقع بحرانی، کاهش مدت زمان تعیین محل عیب و دسترسی به محل با تهیه نقشه های دقیق مکانی، ارتباط مستقیم با واحدهای عملیاتی و انتقال نقشه دسترسی به محل خرابی به آنها، نظارت کامل و مدیریت بهینه برعملیات، شناسایی دستکاری های غیر مجاز و اعلان ورود افراد متفرقه به حریم تجهیزات می باشد.