1403/03/24
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
شبکه هوشمند نظارت برخط تجهیزات و خطوط انتقال نیرو مبتنی برکاربردهای Wi Max , Mobile GIS, Web GIS, GIS
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم هوشمند، GIS، Web GIS، Mobile GIS، Wi Max، Wi Fi
سال 1394
پژوهشگران جمال قاسمی ، محمد مهدی پور

چکیده

در این مقاله، با تلفیق سیستم های GIS و Web GIS موجود با تکنولوژی های جدیدی مثل Mobile GIS و Wi Max یک سیستم هوشمند برای انجام نظارت بر خط بر تجهیزات، خطوط انتقال و توزیع نیرو ارائه شده است. لذا، ضمن بررسی توانایی های سیستم های مکانی موجود، مخصوصا تهیه نقشه های مکانی که در آنها هر یک از پست ها، دکل ها و ... به صورت یک عارضه که دارای یک جدول توصیفی برای ذخیره کلیه اطلاعات فنی، مکانی و ... لازم است نشان داده می شوند، قابلیت های سیستم های Mobile GIS، Wi Fi و Wi Max مورد بررسی قرار گرفته و توانایی آنها در برقراری ارتباط اینترنتی بین اجزای مختلف شبکه حتی با فواصل زیاد و در نقاط دور افتاده مشخص گردید. سپس ضمن ارائه معماری های مختلف برای تلفیق تکنولوژی های جدید مذکور با سیستم های مکانی موجود، مزایا و معایب هریک، از نظر موقعیت مکانی تجهیزات بررسی شد. در سیستم هوشمند پیشنهادی امکان نظارت برخط شبکه به سیستم های مکانی موجود اضافه می گردد. از مزایای دیگر این سیستم امکان ارتباط تجهیزات با سیستم در مواقع بحرانی، کاهش مدت زمان تعیین محل عیب و دسترسی به محل با تهیه نقشه های دقیق مکانی، ارتباط مستقیم با واحدهای عملیاتی و انتقال نقشه دسترسی به محل خرابی به آنها، نظارت کامل و مدیریت بهینه برعملیات، شناسایی دستکاری های غیر مجاز و اعلان ورود افراد متفرقه به حریم تجهیزات می باشد.