20 بهمن 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوریتم تجمعی ذرات به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب ویژگی، الگوریتم تجمعی ذرات، خطر سقوط قیمت سهام
پژوهشگران جمال قاسمی (نفر اول) ، سروه فرزاد (نفر دوم)

چکیده

مساله انتخاب ویژگی یکی از مسایل مهم در مبحث یادگیری ماشین است که در بسیاری از کاربردها اهمیت بسزایی دارد، زیرا در این کاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد که بسیاری از آنها یا بلا استفاده اند و یا اینکه بار اطلاعاتی زیادی ندارند. عدم حذف این ویژگی ها بار محاسباتی را بالا می برد. این مساله در مباحث مالی نیز حائز اهمیت است، مخصوصا در مباحث مربوط به پیش بینی های بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از موضوعات مهم در بورس ایران، خطر سقوط قیمت سهام است که عوامل زیادی بر آن تاثیر دارند، بنابراین شناسایی متغیرهای بهینه در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای بهینه در پیش بینی سقوط سهام با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات به عنوان یک روش انتخاب ویژگی، به تفکیک هر کدام از معیارهای محاسبه خطر سقوط قیمت سهام می باشد. نتایج نشان می دهد که در هر کدام از معیارها، متغیرهای متفاوتی به عنوان متغیر بهینه انتخاب شده است.