1403/03/03
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوریتم تجمعی ذرات به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب ویژگی، الگوریتم تجمعی ذرات، خطر سقوط قیمت سهام
سال 1397
پژوهشگران جمال قاسمی ، سروه فرزاد

چکیده

مساله انتخاب ویژگی یکی از مسایل مهم در مبحث یادگیری ماشین است که در بسیاری از کاربردها اهمیت بسزایی دارد، زیرا در این کاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد که بسیاری از آنها یا بلا استفاده اند و یا اینکه بار اطلاعاتی زیادی ندارند. عدم حذف این ویژگی ها بار محاسباتی را بالا می برد. این مساله در مباحث مالی نیز حائز اهمیت است، مخصوصا در مباحث مربوط به پیش بینی های بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از موضوعات مهم در بورس ایران، خطر سقوط قیمت سهام است که عوامل زیادی بر آن تاثیر دارند، بنابراین شناسایی متغیرهای بهینه در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای بهینه در پیش بینی سقوط سهام با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات به عنوان یک روش انتخاب ویژگی، به تفکیک هر کدام از معیارهای محاسبه خطر سقوط قیمت سهام می باشد. نتایج نشان می دهد که در هر کدام از معیارها، متغیرهای متفاوتی به عنوان متغیر بهینه انتخاب شده است.