20 بهمن 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
قطعه بندی ام آر آی مغز مبتنی بر ترکیب مدالیتی های مختلف ام آر آی با نظریه شواهد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ام آر آی مغز، خوشه بندی فازی، قطعه بندی تصویر، نظریه شواهد
پژوهشگران فتانه توکلی (نفر اول) ، جمال قاسمی (نفر دوم)

چکیده

قطعه بندی تصویر به فرایند تقسیم یک تصویر به مناطق منحصر به فرد اشاره دارد. قطعه بندی ام آر آی مغز به یک نیاز ضروری در تشخیص بیماری های عصبی تبدیل شده است. با وجود تحقیقات بسیار، قطعه بندی ام آر آی مغز به دلیل وجود عواملی چون نویز، غیر یکنواختی شدت روشنایی و تأثیر حجم جزئی یک مسأله چالشی باقی مانده است. روش پیشنهادی در این تحقیق جهت قطعه بندی ام آر آی مغز ترکیبی از خوشه بندی فازی و نظریه شواهد می باشد. در الگوریتم پیشنهادی مدالیتی های T1، T2 و PD به عنوان شواهد مورد استفاده قرار گرفته اند. جهت ارزیابی و سنجش کارایی الگوریتم پیشنهادی شبیه سازی های بسیاری صورت گرفته است. نتایج کمی و کیفی الگوریتم حاکی از برتری روش پیشنهادی در قطعه بندی ام آر آی مغز می باشد. جهت مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش ها از معیار شباهت دایس استفاده شده است.