1403/03/03
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل عمق زیر دریایی بدون سرنشین با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی عصبی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زیر دریایی بدون سرنشین؛ کنترل عمق؛ کنترل کننده عصبی؛ مود لغزشی؛ چترینگ
سال 1397
مجله دريا فنون
شناسه DOI
پژوهشگران یاسر عبدی ، جمال قاسمی

چکیده

کنترل عمق زیردریایی های بدون سرنشین به دلیل حضور اغتشاش، نویز و دینامیک های غیرخطی، امری دشوار در زمینه کنترل سیستم ها محسوب شده و برای حل آن به روش هایی که نسبت به عدم قطعیت های سیستم مقاوم باشند، نیاز است. یکی از روش های مقاوم در برابر عدم قطعیت ها و اغتشاشات، کنترل کننده مدلغزشی است. علی رغم این مزیت، اما در عمل به دلیل تاخیر محاسباتی و محدودیت در عملگرها، تغییرات آنی امکانپذیر نبوده و منجر به پدیده چترینگ در سیگنال کنترل و در نتیجه، تحریک دینامیک های فرکانس بالا می شود. در این تحقیق کنترل عمق یک زیردریایی بدون سرنشین با کنترل کننده مد لغزشی، تحت مطالعه قرار گرفته است. برای رفع مشکل چترینگ در سیگنال کنترل، سعی شده است تا از ترکیب کنترل کننده مدلغزشی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شود. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی باعث شده است تا عدم قطعیت های سیستم تخمین زده شده و دامنه چترینگ در سیگنال کنترل بطور موثری کاهش یابد. شبیه سازی ها نشان می دهد که مشکلات در روش مدلغزشی در کنترل عمق زیردریایی، با استفاده از توانمندی های شبکه های عصبی مصنوعی برطرف شده و سیستم به نحو مطلوبی کنترل می شود.