20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات درس

عنوان طراحی دیجیتال
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس سيستم هاي ديجيتال 1
(836/91 کیلوبایت)
فايل ويدئو- ياداوري فصل اول
(11/7 مگابایت)
فصل دوم ياداوري تا معرفي مينترم ها و ماكسترم ها
(12/1 مگابایت)
فصل دوم ياداوري -2
(14/87 مگابایت)
فصل دوم -3
(11/65 مگابایت)
فصل دوم -4
(15/53 مگابایت)
فصل دوم -5
(12/41 مگابایت)
فصل دوم -6
(11/31 مگابایت)
فصل دوم -7
(7/05 مگابایت)
فصل سوم -1
(12/53 مگابایت)
فصل سوم -2
(12/13 مگابایت)
فصل سوم -3
(11/59 مگابایت)
فصل سوم -4
(10/24 مگابایت)
فصل سوم -5
(11/06 مگابایت)
فصل سوم -6
(12/66 مگابایت)
فصل سوم -7
(12/04 مگابایت)
فصل سوم -8
(10/82 مگابایت)
فصل سوم -9
(13/46 مگابایت)
فصل سوم -10
(11/1 مگابایت)