1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیل سوختی پلیمری توسط ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های هوشمند
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پیل سوختی پلیمری – کنترل کننده فازی – الگوریتم ژنتیک
سال 1394
پژوهشگران کمیل اسفندیاری کلایی(دانشجو)، سید مهدی رخت اعلا رستمی(استاد مشاور)، جمال قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به گسترش مصرف انرژی و گرایش جهانی به تولید انرژی به صورت غیرمتمرکز در محل مصرف، ابزارهای بسیار متنوعی مبتنی بر انرژی های فسیلی و تجدید پذیر و ابزارهای ذخیره سازی انرژی برای تولید پراکنده وجود دارند که در این میان می توان به موتورهای احتراقی، پیل های سوختی، دیزل ژنراتورها، توربین های بادی، سلول های خورشیدی و ... اشاره نمود. پیل های سوختی ابزارهایی هستند که انرژی شیمیایی ر ا مستقیماً به انرژی الکتریکی و گرما تبدیل می کنند. از میان انواع پیل سوختی ، پیل سوختی پلیمری به دلیل دمای عملکرد پایین و پاسخ دینامیکی خوب بیشتر مورد توجه است. همچنین این نوع از پیل سوختی در مقایسه با انواع دیگر آن، برای یک حجم و وزن معلوم، توان بیشتری تولید می کند. بااین حال یکی از موانع گسترش استفاده از این دستگاه ها نحوه کنترل ولتاژ خروجی آن است. در این پایان نامه سعی می شود ولتاژ خروجی ثابت شود و درنتیجه راندمان سیستم افزایش پیدا کند. به همین جهت با توجه به مشخصه جریان ورودی (مصرفی) و ولتاژ خروجی پیل سوختی که یک منحنی غیرخطی ونوسانی است، با استفاده از منطق فازی و انتخاب مناسب توابع عضویت آن ، کنترل کننده ای طراحی می شود که می تواند عملکرد سیستم را در مقایسه با روش های کنترلی قبل بهبود ببخشد. کنترل کننده های فازی به دلیل سادگی در طراحی و اجرا در کاربردهای مختلف به سرعت در حال گسترش هستند .با این حال به دلیل عدم وجود روشی منظم برای طراحی و تنظیم توابع عضویت، اغلب از روش سعی و خطا برای تنظیم آن ها استفاده می شود. در همین راستا و برای جلوگیری از ایجاد خطا در سیستم، انتخاب و تنظیم توابع عضویت توسط الگوریتم های هوشمند انجام می شود.