1402/12/06
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات درس

عنوان کنترل سیستم های خطی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات در این درس دانشجویان با تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی تک متغیره در حوزه زمان و فرکانس آشنا می شوند. برای آشنایی بیشتر به فایل طرح درس مراجعه نمایید.