20 بهمن 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات درس

عنوان کنترل سیستم های خطی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات در این درس دانشجویان با تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی تک متغیره در حوزه زمان و فرکانس آشنا می شوند. برای آشنایی بیشتر به فایل طرح درس مراجعه نمایید.

فایل‌ها

طرح درس كنترل سيستم هاي خطي
(506/7 کیلوبایت)
كنترل مجازي 1
(10/97 مگابایت)
كنترل مجازي 2
(13/26 مگابایت)
كنترل مجازي 3
(9/43 مگابایت)
كنترل مجازي 4
(11/52 مگابایت)
كنترل مجازي 5
(15/01 مگابایت)
كنترل مجازي 6
(10/6 مگابایت)
كنترل مجازي 7
(12/86 مگابایت)
كنترل مجازي 8
(11/23 مگابایت)
كنترل مجازي 9
(13/09 مگابایت)
كنترل مجازي 10
(7/5 مگابایت)
كنترل مجازي 11
(12/34 مگابایت)
كنترل مجازي 12
(13/15 مگابایت)
كنترل مجازي 13
(12/04 مگابایت)
كنترل مجازي 14
(14/18 مگابایت)
كنترل مجازي 15
(12/98 مگابایت)
كنترل مجازي 16
(13/89 مگابایت)
كنترل مجازي 17
(12 مگابایت)
كنترل مجازي 18
(12/46 مگابایت)
كنترل مجازي 19
(8/95 مگابایت)
كنترل مجازي سيمولينك
(11/53 مگابایت)