20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روشهای موجود قطعه بندی و آشکارسازی تومور در تصاویر شدت مغناطیسی مغز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصاویر آم آر آی مغز، قطعه بندی تصویر، تومور مغز
پژوهشگران آسیه میرنبی (نفر اول) ، جمال قاسمی (نفر دوم)

چکیده

در این پژوهش ابتدا به مبحث تصویر برداری شدت مغناطیسی و کاربرد آن در شناسایی تومورهای مغزی و مقایسه آن با دیگر روشهای تصویر برداری اعم از سی تی اسکن رادیو گرافی ، سونوگرافی و پت پرداخته و سپس مراحل شناسایی تومور با استفاده از سیستم اتوماتیک که شامل پیش پردازش، استخراج ویژگی ها و سپس طبقه بندی و تجزیه و تحلیل تصاویر که از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی گردیده است. طبقه بندی تصاویر نقش مهم و عمده ای در آشکارسازی وتشخیص و شناسایی تومور های مغزی دارند از این رو در این تحقیق به بررسی روشهای گوناگون قطعه بندی تصاویر ارایه شده که شامل سه بخش قطعه بندی مبتنی بر روش های معمول پردازش تصویری، خوشه بندی و روش های دگردیس پذیر می باشد پرداخته شده است.