1402/12/06
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روشهای موجود قطعه بندی و آشکارسازی تومور در تصاویر شدت مغناطیسی مغز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصاویر آم آر آی مغز، قطعه بندی تصویر، تومور مغز
سال 1396
پژوهشگران جمال قاسمی ، آسیه میرنبی

چکیده

در این پژوهش ابتدا به مبحث تصویر برداری شدت مغناطیسی و کاربرد آن در شناسایی تومورهای مغزی و مقایسه آن با دیگر روشهای تصویر برداری اعم از سی تی اسکن رادیو گرافی ، سونوگرافی و پت پرداخته و سپس مراحل شناسایی تومور با استفاده از سیستم اتوماتیک که شامل پیش پردازش، استخراج ویژگی ها و سپس طبقه بندی و تجزیه و تحلیل تصاویر که از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی گردیده است. طبقه بندی تصاویر نقش مهم و عمده ای در آشکارسازی وتشخیص و شناسایی تومور های مغزی دارند از این رو در این تحقیق به بررسی روشهای گوناگون قطعه بندی تصاویر ارایه شده که شامل سه بخش قطعه بندی مبتنی بر روش های معمول پردازش تصویری، خوشه بندی و روش های دگردیس پذیر می باشد پرداخته شده است.