1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه الگوریتمی هوشمند مبتنی بر ویولت و آنالیز جداساز خطی برای کلاسه بندی تصور حرکت دست راست و چپ با استفاده از سیگنال مغزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعامل کامپیوتر و مغز (BCI)، الکتروانسفالوگرام (EEG)، تصور حرکت، تبدیل ویولت، آنالیز جداساز خطی (LDA)، ماشین بردار پشتیبان (SVM)
سال 1396
پژوهشگران سامان صادقی ، جمال قاسمی

چکیده

تصورات حرکتی فرآیندی ذهنی که در آن فرد انجام یک عمل را تجسم مینماید. طبقه بندی تصورات حرکتی با استفاده از سیگنالهای مغزی به طور صحیح قدم مهمی برای طراحی سیستم تعامل کامپیوتر و مغز برای افراد معلول میباشد. استخراج ویژگی مناسب یکی از اصلیترین چالشها در افزایش دقت این طبقه بندی است. در این تحقیق، با استفاده از آنالیز زمان-فرکانسی ویژگیهایی از سیگنال EEG را پیدا کردهایم که بتواند تفکیک بین تصور حرکت دست و چپ را به درستی انجام دهد. به این منظور ابتدا از تبدیل ویولت برای استخراج باندهای فرکانسی مختلف EEG استفاده نمودیم سپس برای کاهش ابعاد فضای ویژگیها، پارامترهای آماری ضرایب ویولت موثر را بدست آورده و به وسیله روش آنالیز جداکننده خطی (LDA) کاهش دادیم. در نهایت از روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای کلاسبندی سیگنال مغزی حین تصور حرکت دست استفاده نمودیم. نتایج نشان میدهد روش پیشنهادی نسبت به روشهای پیشین با دقت بالاتری کلاس بندی تصور حرکت دست راست یا چپ را انجام میدهد.