1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات درس

عنوان آشنایی با مهندسی برق
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات ارائه شمای کلی از ساختار و محتوای برنامه، کاربردها، تقسیم بندی ها و چشم انداز کارشناسی مهندسی برق