1403/03/25
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
آشکارسازی هواپیما مبتنی بر قطعه بندی تصاویر برپایه الگوریتم FCM و نگاشت فرکتال
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آشکارسازی هواپیما، الگوریتم FCM، نگاشت فراکتال
سال 1396
پژوهشگران سینا فرهادی(دانشجو)، جمال قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

رشد صنعت هوایی منجر به آشکارسازی هواپیماها در زمان پروازو ردیابی اهداف آن ها گردیده است. از این رو وجود سیستم هایی که بتواند عملیات تشخیص انواع مختلف هواپیما اعم از هواپیماهای مسافربری، کشاورزی و نظامی را با دقت بالا انجام بدهد، دارای اهمیت بسیار است. این تحقیق نیز با ارائه یک روش بلادرنگ، سعی در تشخیص هواپیما دارد. این رویکرد از سه بخش مختلف شامل نرمال سازی داده های تصویری،تقطیع مبتنی بر الگوریتم FCM و استخراج ویژگی ها برپایه الگوریتم نگاشت فرکتال، صورت می گیرد. دربعضی از تصاویر هواپیما باتوجه به روند تصویر برداری تار و درهم است و تعاریف اشیا در یک صحنه همیشه واضح و روشن نیست، ممکن است مبهم باشد. در روش ارائه شده به دلیل اینکه الگوریتم FCMو نگاشت فرکتال دارای ویژگی های قدرتمند برای ابهام هستند می توانند اطلاعات بیشتری را نسبت به روش های دیگر حفظ کند. الگوریتم این روش بر روی 86 تصویر اعمال شده و نشان داده شده که دارای میزان موفقیتی در حدود 96 درصد می باشد. روش ارائه شده نشان خواهد داد که توانایی تشخیص تصاویر در انواع مختلف هواپیما را دارد.