20 بهمن 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ضرايب بهينه براي بهره خط تاخير در حلقه قفل شده تاخير جهت اكتساب زمان نشست كم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حلقه قفل شده تاخیر، الگوریتم ژنتیک، ضرب کننده فرکانسی، زمان قفل شدن، بهینه سازی، زمان نشست.
مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران
شناسه DOI
پژوهشگران جمال قاسمی (نفر اول) ، محمد غلامی (نفر دوم)

چکیده

یکی از چالش­های مهم در طراحی ضرب کننده­های فرکانسی براساس حلقه قفل شده تاخیر، کم کردن زمان قفل شدن یا زمان نشست مدار است. در همین راستا در این مقاله یک ساختار متداول برای حلقه قفل شده تاخیر در نظر گرفته می­شود که در آن تعداد سلولهای تاخیر موجود در مسیر مستقیم سیگنال مشخص است. در ادامه با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی ژنتیک، حلقه قفل شده تاخیر طراحی شده مورد بررسی و پردازش قرار می­گیرد. الگوریتم ژنتیک ضرایب بهره ولتاژ به فاز سلولهای تاخیر را تغییر می­دهد و حالتی را مشخص می­کند که در آن زمان نشست کل سیستم کمترین مقدار ممکن (بهینه ترین حالت) می­باشد. اگر چه در ساختار متداول حلقه­ قفل شده تاخیر، سلولهای تاخیر یکسان هستند ولی در ساختار موردنظر با زمان نشست حداقل، میزان تاخیر هر سلول می­تواند با سلولهای تاخیر دیگر متفاوت باشد. در حقیقت تغییر ضریب بهره هر سلول تاخیر منتهی به تغییر مقدار تاخیر آن سلول نسبت به سایر سلولها می­گردد. در همین راستا شبیه سازی کامپیوتری نیز برای اثبات مزایای این طرح جدید، در حالتی که مسیر سیگنال دارای 8 سلول تاخیر و فرکانس ورودی 100 مگا هرتز است، به ازای ضرایب مختلف بهره خط تاخیر انجام گرفته است. نتایج شبیه سازی نشاشن می­دهد زمان قفل شدن حدود 58/0 میکرو ثانیه و معادل با 58 سیکل کلاک ورودی می باشد.