1403/01/25
فتانه محمودی

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: -
تلفن: 01135302720

تحصیلات

 • کارشناسی صنایع دستی ، هنر تهران ، ایران (1369 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی ابزارهای سفالگری و کاشیکاری
 • کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان رساله: مطالعه نقوش منسوجات و ظروف فلزی دوره ساسانی
 • دکترای تخصصی پژوهش هنر ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: مضامین تصویری سقانفارهای مازندران در دوره قاجار
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
نمادشناسی مهرهای ساسانی نیلوفر مرندی، فتانه محمودی (1397)
بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران نجیبه رحمانی، فتانه محمودی، همایون حاج محمد حسینی (1396)
نمادشناسی نقش پرندگان در اثر«پنجمین روز آفرینش» محمود فرشچیان فاطمه یاوری، فتانه محمودی، ایمان جواهری پور (1396)
تحلیل آرایه های تزیینی در نقاشی های کتاب قابوس نامه فاطمه نصیری، محمد اعظم زاده، فتانه محمودی (1393)
مقاله ارائه شده
تعیین مؤلفه های هویت ملی در عکسهای دوره قاجار مژده شرفخواه، فتانه محمودی (1398)
کارکرد حرکت اسپیرال در رقص سماع و نگارگری اسلامی فتانه محمودی، آذین اردشیری (1397)
بررسی کارکرد روشهای نقد هنری در آثار ادبی سعید اخوانی، فتانه محمودی (1396)
کاربرد نمادین نقوش جانوری در مهرهای دوره ساسانی نیلوفر مرندی، فتانه محمودی (1396)
نمادشناسی نقشمایه های سنگ مزارهای لرستان مصطفی رستمی، فتانه محمودی، سودابه ملک زاده (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
نقد آیین برف چال در مازندران فتانه محمودی، مصطفی رستمی، رضا ستاری، سید قاسم حسنی (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پایان نامه
تحلیلی بر شیوه های ساخت آگهی های تبلیغاتی فیلم های سینمایی ایران آزاده غروی، فتانه محمودی، محمد اعظم زاده (1398)
بررسی مضامین و عناصر شیعی بکار رفته در کتب چاپ سنگی دوره قاجار آزاده کارگزار، سید رسول موسوی حاجی، فتانه محمودی (1396)
نمادشناسی نقوش سنگ مزارهای آرامستان تخت فولاد اصفهان سودابه ملک زاده، فتانه محمودی، مصطفی رستمی (1396)
تلقی جدید از متن و تأثیر آن بر کارگردانی سعید اخوانی، مهدی خبازی کناری، فتانه محمودی (1396)
تاثیر دین و فرهنگ بر پوشاک قلمرو صفوی و عثمانی ماندانا یعقوبی بشلی، مصطفی رستمی، فتانه محمودی (1395)

علایق پژوهشی

 • روش شناسی هنر
 • هنر اسلامی
 • نشانه شناسی هنر
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده (1383 - 1384)
 • مدیر پژوهش دانشکده (1382 - 1384)
 • مدیرگروه صنایع دستی (1381 - 1385)
 • مدیرگروه صنایع دستی - پژوهش هنر (1391 - 1393)
 • معاون آموزشی (1393 - 1401)
 • رئیس دانشکده (1401 - 1401)
بیشتر