1402/12/06
فتانه محمودی

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: -
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین مؤلفه های هویت ملی در عکسهای دوره قاجار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعیین مؤلفه های هویت ملی در عکسهای دوره قاجار
سال 1398
پژوهشگران فتانه محمودی ، مژده شرفخواه

چکیده

هویت یکی از مفاهیم مهم در عرصه ی علوم اجتماعی و فرهنگی است. مسئله ی هویت توأم با تأثیر پذیری از فرهنگ آن جامعه است. زیرا فرهنگ از ویژگی های اصیل هر ملت در برابر ملل دیگر و همچنین سبب متمایز کردن و شناخته شدن فرد و جامعه از افراد و جوامع دیگری می شود. به این منظور عصر قاجار به سبب تحولات صورت گرفته بخشی از هویت ایرانی است. در نتیجه تصاویر عکاسی این دوره یکی از مهم ترین یافته های مستند در شناخت مسائل اجتماعی و فرهنگی به شمار می آیند. ضرورت مطالعه این مدرک، بیشتر به دلیل برخورداری این تصاویر از اطلاعات ارزشمند در یک دوره تاریخی است که در قالب تصاویر برجای مانده است. در این پژوهش، مؤلفه های هویت ملی-ایرانی در آلبوم عکس های آنتوان سوروگین-عکاس به نام عهد ناصری- بررسی شده است. از آنجایی که هنرهای تصویری یکی از عناصر مهم هویت ساز هستند؛ هدف، بررسی عکس های دوره قاجار بر اساس مؤلفه های هویت ملی ایرانیان است که به تبع آن گرایش هویتی مردم ایران زمین را در عصر قاجار نشان می دهد. نوشتار حاضر می کوشد با استفاده از اسناد و مدارک به این پرسش پاسخ دهد که لایه های هویتی موجود در عکس های دوران قاجار کدامند؟ نتایج نشان داد جامعه ی منعکس شده در این تصاویر با شاخصه ی هویت ملی فرهنگی تعریف می شود. بنابراین عکس های منتخب از آلبوم عکس های آنتوان سوروگین با مولفه های هویت فرهنگی-تاریخی و اجتماعی قابل بررسی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.