1403/01/25
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، تهران ، ایران (1375 - 1380)
  عنوان رساله: نمادها و نمودها با شرح تفصیلی در مثنوی
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، شهید چمران ، ایران (1368 - 1371)
  عنوان رساله: فرهنگ عامه در شاهنامه فردوسی
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، گیلان ، ایران (1364 - 1368)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف در متون تاریخی (مطالعۀ موردی: تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف الحضره) فاطمه آذری تربت، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
بررسی تطبیقی انسان معنوی در اندیشه مولانا و وین دایر مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1402)
مؤلفه های سوررئالیستی ابهام زا در غزلیات شمس تبریزی زهرا پورخیراللهی، مسعود روحانی، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
سبک شناسی لایه ای اشعار رودابه حمزه ای فاطمه کامرانی کله بستی، مسعود روحانی، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
مقایسه تحلیلی شخصیّت های مرد و زن در دو رمان دهه40و دو رمان دهه70بر مبنای جامعه شناسی زبان معصومه قربانی ورکلایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1401)
کارکردهای تعلیق در ایجاد ابهامهای زبانی و ویرایشی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، شاملو و موسوی ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1401)
تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی روسی بر سطح فکری رمانهای فارسی الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
«بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بازکاوی مؤلّفه‌های ناتورالیستی با تکیه بر «گذر از تابوها» در رمان «زمستان 62» بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
خیال خالق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
گسستی در سنت حماسه سرایی ایران در عصر مشروطه محمد عنایتی قادیکلایی، مسعود روحانی، رضا ستاری، مرتضی محسنی (1399)
بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین خدیجه نامدار جویباری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1399)
مقایسه کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
نمادها و نقش های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی علی عرب خزائلی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
نشانه شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ احمد توانایی، مسعود روحانی، علی اصغر سلطانی (1398)
شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398)
تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397)
بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396)
تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396)
گونه فرهنگی مکتوبات مولانا مسعود روحانی، زهرا تقی زاده (1396)
تقابل های دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1395)
سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی مسعود روحانی، محمد علی پور (1394)
بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی مسعود روحانی، سیاوش حق جو، علی اکبر شوبکلایی (1394)
هویت بومی در شعر منوچهر آتشی مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1393)
نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1392)
تحلیل زیبا شناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1391)
شیوه های نو سعدی در استفاده از تشبیه و استعاره در غزل مسعود روحانی، سید محسن مهدی نیا چوبی (1390)
نگاهی تحلیلی به کارکرد رنگ در شعر «م. سرشک» مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1390)
کارکرد واج‌آرایی و تکرار در موسیقی شعر احمد شاملو مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1389)
قلعه ی ذات الصور، داستانی با قابلیت های نمایشی و اقتباسی شیرزاد طایفی، مسعود روحانی، علی رضا پورشبانان (1389)
بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1388)
مقاله ارائه شده
نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398)
کتاب
فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی مسعود روحانی، آناهیتا پورمند (1398)
نشریات
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
پایان نامه
«بررسی بیان‌پذیریِ تجربیات عرفانی با توجه به زبان نمادین عرفانی با تکیه بر آثار منظوم عطار» ابراهیم محمدی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
"واکاوی غم و اندوه در اشعار فروغ فرخزاد" زهرا فلاح، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
بزرسی داستان َای پیامبز اکزم (ص) در آثار « سیایی، عطاری مًلاوا فائزه ایزدی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1402)
بررسی جلوه‌های هستی‌شناختی در داستان‌های بهرام صادقی محمد حسن حبیبی، مسعود روحانی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1402)
آسیب‌شناسی رفتار کودک و نوجوان در داستان‌های طنز معاصر (در دهه‌های هشتاد و نود) مهناز رحیمی مند، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1402)
نشانه‌شناسی آیات قرآنی در مثنوی معنوی نسرین شهبازی، حسین حسن پورآلاشتی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
‎کارکرد گفتمانی اصول استعاره و تصویر در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه -معناشناختی زینب زارع، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی زهرا پورخیراللهی، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1401)
بررسی مضامین شعری شاعران زن دوره صفوی با فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی فاطمه اسلامی، قدسیه رضوانیان، مسعود روحانی (1401)
دیالکتیک شعر و سیاست در دو دهه اخیر(مطالعه موردی دهه 80 و 90 شمسی) صمد حضرتی اوچ اغاج، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی زهره نیک سیر، مسعود روحانی، مریم درپر، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی ملیحه هاشمی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم بهاره قربان نژاد زواردهی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تحلیل گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ احمد توانایی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1398)
بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّه حُسن آرا» و «قصّه فیروزشاه» سیدحسین طباطبایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری) محمدرضا رضانژاد، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
درون مایه شعر شفیعی کدکنی محمد نیک نیا، شهرام احمدی، مسعود روحانی (1396)
تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی محمدعلی سلمانزاده، علی اکبر باقری خلیلی، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1396)
سبک شناسی دیوان اشعار رهی معیری مرضیه قلی نژاد، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1393)

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (1401 - ادامه دارد)
 • دبیر شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف استان (1397 - 1401)
 • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مازندران (1397 - 1399)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1396 - 1397)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1386 - 1389)
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران (1382 - 1384)
بیشتر