1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اشعار شاعران دهه 90 از دیدگاه مطالعه زنان(فمنیسم) چند شاعر برگزیده(فاظل نظری،الهام میزبان،بهمن انصاری و مهدی موسوی)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی اشعار شاعران دهه 90 از دیدگاه مطالعه زنان(فمنیسم) چند شاعر برگزیده(فاظل نظری،الهام میزبان،بهمن انصاری و مهدی موسوی)
سال 1401
پژوهشگران مجتبی نجف نژاد(دانشجو)، قدسیه رضوانیان(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی اشعار شاعران دهه 90 از دیدگاه مطالعه زنان(فمنیسم) چند شاعر برگزیده(فاظل نظری،الهام میزبان،بهمن انصاری و مهدی موسوی)