1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی
سال 1401
پژوهشگران زهرا پورخیراللهی(دانشجو)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد مشاور)، رضا ستاری(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی