1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مقایسه ای محتوای اشعار در دیوان خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی (50 غزل از هرکدام)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل مقایسه ای محتوای اشعار در دیوان خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی (50 غزل از هرکدام)
سال 1400
پژوهشگران سمیه زمانی(دانشجو)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل مقایسه ای محتوای اشعار در دیوان خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی (50 غزل از هرکدام)