1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
قلعه ی ذات الصور، داستانی با قابلیت های نمایشی و اقتباسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قلعه ی ذات الصور، داستانی با قابلیت های نمایشی و اقتباسی
سال 1389
مجله مولوی‌پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران شیرزاد طایفی ، مسعود روحانی ، علی رضا پورشبانان

چکیده

قلعه ی ذات الصور، داستانی با قابلیت های نمایشی و اقتباسی