1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
درون مایه شعر شفیعی کدکنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درون مایه شعر شفیعی کدکنی
سال 1396
پژوهشگران محمد نیک نیا(دانشجو)، شهرام احمدی(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

درون مایه شعر شفیعی کدکنی