1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
-
سال 1395
پژوهشگران محسن حاجی تبار فیروزجایی ، ابراهیم صالحی عمران ، یداله مهرعلیزاده ، محمود شارع پور ، نعمت اله عزیزی ، صمد ایزدی ، مهرداد مدهوشی ، مسعود روحانی

چکیده

-