1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
دیالکتیک شعر و سیاست در دو دهه اخیر(مطالعه موردی دهه 80 و 90 شمسی)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دیالکتیک شعر و سیاست در دو دهه اخیر(مطالعه موردی دهه 80 و 90 شمسی)
سال 1401
پژوهشگران صمد حضرتی اوچ اغاج(دانشجو)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

دیالکتیک شعر و سیاست در دو دهه اخیر(مطالعه موردی دهه 80 و 90 شمسی)