1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی
سال 1398
پژوهشگران مسعود روحانی ، آناهیتا پورمند

چکیده

فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی