1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
سال 1398
پژوهشگران احمد توانایی(دانشجو)، علی اکبر باقری خلیلی(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

-