1402/12/13

قدسیه رضوانیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302669

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی تاریخ بیهقی با رویکرد تحلیل گفتمان قدسیه رضوانیان، جعفر رضاپور (1402)
سبک شناسی لایه ای تذکرهالاولیاء عطار در سه لایۀ واژگانی، نحوی وبلاغی مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان (1401)
جستار و طبقه بندی آن به مثابه ژانر صدیقه شریف زاده، قدسیه رضوانیان (1401)
مدرنیسم سرخورده در شعر فروغ فرخزاد فاطمه هدایت نژاد، رضا ستاری، قدسیه رضوانیان (1401)
بررسی نمودهای زیبای یشناسی زنانهنگر در شع ر ژاله قائ ممقامی قدسیه رضوانیان، نعیمه السادات آرنگ (1400)
تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400)
حزین لاهیجی؛ شاعری در کشاکش گفتمانها مریم محمودی، قدسیه رضوانیان (1399)
از شهر مدرن تا حاشیه های پست مدرن در شعر امروز قدسیه رضوانیان، هدی کجوری (1399)
تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دوم متوسطه محمد عالیزاده مرشت، قدسیه رضوانیان، سمانه جعفری (1399)
نقد روش شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما هاله کیانی، قدسیه رضوانیان (1398)
نقد آسیب شناسانه درس نامه های فارسی عمومی هاله کیانی، قدسیه رضوانیان (1398)
رمانتیسم اتوبیوگرافیک )شرح حالی( در شعر امیری فیروزکوهی بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1398)
نقش مطالعات فرهنگی در تحلیل زبانی-موضوعی فرهنگ های زبان مخفی در دهه هشتاد»، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1397)
توصیف در داستان رستم و سهراب قدسیه رضوانیان، احمد احمدی شیخلر (1396)
مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری قدسیه رضوانیان، ندا غیاثی، محمد اعظم زاده (1395)
بررسی طرح روایی مناظره در الهی نامه عطار قدسیه رضوانیان، امیرحسین بهمنی (1395)
بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه قدسیه رضوانیان، محمد زارعی (1394)
دیالکتیک تشبیه در تاریخ بیهقی قدسیه رضوانیان، زهرا مقدسی (1394)
گفتمان شناسی شعر پست مدرن در ایران قدسیه رضوانیان، احمد خلیلی (1393)
یوسف اعتصام الملک؛ روشنفکر پیشرو مشروطه قدسیه رضوانیان، مریم محمودی (1393)
فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان، سروناز ملک (1393)
رمانتیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی قدسیه رضوانیان، مریم محمودی (1392)
بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی قدسیه رضوانیان، احمد خلیلی (1392)
تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر قدسیه رضوانیان، سروناز ملک (1392)
بررسی لحن در تاریخ بیهقی قدسیه رضوانیان، مریم محمودی (1392)
بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی قدسیه رضوانیان، طیبه غزنوی (1392)
نمایش شخصیت‌‌ها و شخصیت‌های نمایشی در تاریخ بیهقی قدسیه رضوانیان، علی رضا پورشبانان (1389)
وجوه نمایشی تاریخ بیهقی قدسیه رضوانیان (1389)
راوی در رمان آتش بدون دود قدسیه رضوانیان (1388)
مقاله ارائه شده
تحلیل مولفه های سوررئالیستی در رمان گاوخونی نسرین اسدپور، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400)
بررسی خاستگاه مضامین اخلاقی آفرین نامه بوشکور بلخی بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، فاطمه تقی زاده (1395)
زندگی نامه خودنوشت در اشعار امیری فیروزکوهی بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1395)
کتاب
فرهنگ بزرگ سخن قدسیه رضوانیان (1399)
فرهنگ روز سخن قدسیه رضوانیان (1399)
فرهنگ کنایات سخن قدسیه رضوانیان (1384)
سخنرانی
ادبیات و اقتصاد آزادی قدسیه رضوانیان (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کارگاه Academic Writing شیرین آبادی خواه، قدسیه رضوانیان (1398)
کرسی نظریه‌پردازی
روایت نگاری به روش خلاقه تحلیلی. مدیر مدیر سامانه، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1397)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی روایت در رمان «درازنای شب» از جمال میرصادقی سیده مائده هاشمی، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی مضامین شعری شاعران زن دوره صفوی با فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی فاطمه اسلامی، قدسیه رضوانیان، مسعود روحانی (1401)
بررسی مقایسه ای جایگاه زنان در آثار 3طنزپرداز عصر مشروطه سیده فاطمه زهرا تائبی، قدسیه رضوانیان، بتول مهدوی (1401)
بررسی شعر معاصر بر اساس نظریه ی ناموزونی تاریخی- فرهنگی فاطمه هدایت نژاد، محمد تقی قزلسفلی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400)
تحلیل اشعار سیمین بهبهانی و محمّد رضا شفیعی کدکنی از دیدگاه کاربردشناسی سیده فاطمه ذبیح پور احمدی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری مجید گل محمدی، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400)
بررسی سبک زنانه در دیوان مهستی گنجوی با رویکرد سبک شناسی انتقادی فاطمه آقاگلنژاد، قدسیه رضوانیان، بتول مهدوی (1399)
بررسی غزلیات حافظ با تکیه بر مفهوم آپوریا در اندریشه ی ژاک دریدا ایوب عزیزی، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو (1398)
بررسی «رساله دلگشا» و «منظومه موش و گربه» عبید زاکانی با رویکرد مطالعات فرهنگی حسین شفیع زاده، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1398)
بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری شیما عبدی، قدسیه رضوانیان، شهرام احمدی (1397)
بررسی گفتمانی بازگشت ادبی مریم محمودی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، قدسیه رضوانیان (1397)
بررسی وضعیت نقد ادبی در نشریات دانشگاهی هاله کیانی، علیرضا نیکویی، غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان (1396)
بحران مخاطب در شعر معاصر (با تاکید بر شعر زبانگرای براهنی و شاگردانش فاطمه بافکر، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو (1395)

علایق پژوهشی

  • ادبیات معاصر
  • ادبیات روایی
  • نقد ادبی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران (1389 - 1391)
  • مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه مازندران (1393 - ادامه دارد)
  • مدیر گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان (1398 - ادامه دارد)
بیشتر