1403/05/04
مصطفی عزیزی شمامی

مصطفی عزیزی شمامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302637

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، خوارزمی ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: راهکارهای توسعه بازاریابی آموزش عالی غیر دولتی در ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، خوارزمی ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله: انتخاب دانشجویان: بررسی رابطه وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی
 • کارشناسی علوم تربیتی ، مازندران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: -----
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی استان مازندران راضیه بابانسب احمد کلایی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
Predicting Training Transfer of Oxygen Therapy During COVID-19: Theory of Planned Behavior Application Hatam Faraji Deh Sorkhi, Mostafa Azizi Shamami, Ali Asghar Hayat, Javad Rokni (2023)
تحلیل و رتبه‌ بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت‌علمی دانشگاه مازندران فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
تحلیل محتوای کتاب های درسی ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه‌های ‌محیطی گردشگری راضیه احمدی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس علوم تجربی بر اساس مولفه های محیط زیستی کمیل زلیکانی تلاوکی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، مهدی مهری (1400)
بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری ابراهیم قره مشک غراوی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400)
بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر جو نوآورانه سازمانی از طریق توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سید عباس خلیقی پور، مصطفی عزیزی شمامی، راضیه یوسف بروجردی، رضا هویدا (1399)
موانع ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان درآموزش و پرورش استان مازندران مصطفی عزیزی شمامی، فاطمه اسودیان، نیلوفر محرمی (1399)
بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی مصطفی عزیزی شمامی، صمد ایزدی، فیروزه بابائیان (1399)
تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی شمامی، سید عباس خلیقی پور (1398)
مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته علی جعفری راد، مصطفی عزیزی شمامی، نیلوفر محرمی (1398)
بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، فرخنده گرایلی (1398)
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران بر مبنای نقش های جنسیتی با تأکید بر مشاغل میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، سیروس منصوری (1398)
نیازسنجی آموزشی معلمان تربیتبدنی استان مازندران صمد ایزدی، زهرا ثقفیان، مصطفی عزیزی شمامی (1398)
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکههای مجازی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (1397)
Investigation of Preferential Factors of Users of Online Learning Systems for Ease of Learning Raziyeh Yousof Boroujerdi, Mostafa Azizi Shamami, Ali Asghar Hayat, Meimanat Abedini baltork (2018)
بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کیفیت خدمات دانشگاههای دولتی شهر تهران علی جعفری راد، مصطفی عزیزی شمامی، زهرا جعفری کرفستانی (1394)
توسعه بازار گرایی آموزش عالی: محدودیت ها و فرصت ها در بازار آموزش عالی ایران مصطفی عزیزی شمامی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، محمد رضا بهرنگی (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی نیازهای توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی مریم صادق کوهستانی، مصطفی عزیزی شمامی، آمنه مهدی زاده (1402)
مروری بر مولفههای تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
اولویت بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از نظر اعضا هیأت علمی فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
بررسی نقش مدیران گروههای آموزشی در رهبری برنامه درسی زهرا صالحی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398)
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران، ربابه غلامی (1397)
نقش تلویزیون در فرآیند اجتماعی شدن کودکان پیش از دبستان از نظر والدین مصطفی عزیزی شمامی، فاطمه حسام، طاهره مهقانی (1397)
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان با مادران شاغل و خانه دار (مطالعه موردی شهربابل) مصطفی عزیزی شمامی، زینب علی نژاد ماهفروزی، معصومه معصوم نیا سماکوش (1397)
بودجه ریزی دانش آموز محور: مشتری مداری و عدالت در نظام آموزشی مصطفی عزیزی شمامی، حاتم فرجی ده سرخی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه الگوی ساماندهی استقرار فعالیت‌ها و مشاغل مازندران در دو سطح راهبردی و تفصیلی محمدرضا حق جو، مصطفی عزیزی شمامی، پریسا عمرانی، سعید امامی، محمود شارع پور، ابراهیم یعقوبی (1400)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کارگاه spss مصطفی عزیزی شمامی (1402)
کارگاه آموزشی spss مصطفی عزیزی شمامی (1400)
اصول و فنون نوین تکنیک های یادگیری مصطفی عزیزی شمامی (1397)
پایان نامه
بررسی نقش سواد برنامه ریزی درسی در اثربخشی مدرسه با میانجی گری فرهنگ مدرسه سیدسجاد میرقاسمی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
وضعیت مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی در دوران آموزش مجازی روزبه عاقب، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1402)
بررسی ارتباط مهارتهای نرم با موفقیت شغلی کارکنان (مطالعه موردی؛ شرکت کاله آمل) لیلا عنایتی آزاد، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1401)
طراحی الگو تأمین منابع مالی غیر دولتی در دانشگاه مازندران فاطمه زهرا قنبری، ابراهیم صالحی عمران، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
آسیب شناسی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی با رویکرد سازنده گرایی رویا سلیمانی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
بررسی توزیع فرصت های برابر آموزشی در دوره ی ابتدایی استان گلستان سید هادی حسینی، ابراهیم صالحی عمران، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های محیطی گردشگری راضیه احمدی، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی (1400)
بررسی دانش محتوایی تربیتی دبیران ریاضی دوره متوسطه و چگونگی توسعه آن فاطمه امیری، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1400)
بررسی اثربخشی طرح تعالی و تدبیر مدیران مدارس بر کیفیت برنامه ریزی درسی مدارس ولی الله زارع، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1398)
بررسی روش های خلاقانه اساتید دانشگاه مازندران در تدریس زهره دادخواه، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1397)

علایق پژوهشی

 • یادگیری الکترونیک
 • بهسازی منابع انسانی
 • رهبری آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • اقتصاد آموزش
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دفتر ریاست دانشگاه (1398 - 1400)
 • رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه های مازندران (1398 - 1400)
بیشتر

گالری تصاویر

مصطفی عزیزی مصطفی عزیزی مصطفی عزیزی