06 فروردین 1402
فرزام فرزان

فرزام فرزان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه مدیریت ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09111125098
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهرا لازری، زینب السادات حسینی، فرزام فرزان (1401) تحلیل محتوای بازی و ورزش در روایات مطالعات فهم حدیث: دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1401،; صفحه 89-117
2
وحید نظری، سید محمدحسین رضوی، مرتضی دوستی، فرزام فرزان (1401) مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی مدیریت ورزشی: 14; 91-129
3
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1400) طراحی مدل تاثیر بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان) محیط زیست جانوری: 13; 447-454
4
جواد مصطفایی، فرزام فرزان، افشار هنرور (1400) مرور نظام مند مطالعات حوزۀ گردشگری ورزشی در ایران گردشگری و توسعه: 10; 231-250
5
مینا جوانمرد، فرزام فرزان (1400) بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته تحصیلی علوم ورزشی مطالعات بازاریابی ورزشی: 2; 151-176
6
محبوبه عابدی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، افشار هنرور (1400) موانع توسعه گردشگری ورزش های آبی-ساحلی در ایران مطالعات مدیریت گردشگری: 16; 207-234
7
مریم منصوری، فرزام فرزان، مهرزاد حمیدی (1399) مدل پارادایمی گذران اوقات فراغت دانشجویان پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 12; 125-140
8
طیبه یانپی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1399) مقایسه وب سایت های منتخب ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی براساس شاخص وب سنجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی: 8; 15-26
9
10
الهه حسینی، فرزام فرزان، سید رضا حسینی نیا (1399) طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل مدیریت ورزشی: 12; 349-364
11
12
مهسا رحیلی، میثم شیرخدایی، سمیه نامدار طجری، فرزام فرزان (1399) بازاریابی عصبی: بررسی اثر رنگ بر امواج مغزی در ناحیه فرونتال با تأکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: بشقاب های میناکاری شده) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 10; 93-112
13
مریم منصوری، فرزام فرزان، مهرزاد حمیدی (1399) تدوین مدل اوقات فراغت دانشجویان کشور رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 8; 131-145
14
الهه حسینی، فرزام فرزان، سید رضا حسینی نیا (1398) شناسایی عوامل مؤثر بر کناره گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت های ورزشی با رویکرد کیفی مدیریت ورزشی: 11; 739-759
15
سید حسین علوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1398) بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 15; 275-287
16
علی چوری، سید محمدحسین رضوی، مرتضی دوستی، فرزام فرزان (1398) تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی مؤثر بر توسعه سوارکاری محیط زیست جانوری: 11; 67-76
17
محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، افشار هنرور (1398) بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر علوم و فنون دریایی: 18; 61-74
18
Javad Mamashli, Morteza Dousti, saeid tabesh, Farzam Farzan, Fatemeh Abdavi (2019) Provision of an Integrated Health, Safety, and Environment Management Model in Sports Facilities in Iran archives of hygiene sciences: 8; 286-298
19
سعید سوخته زاری، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1398) مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار در دانشگاه های علوم پزشکی کشور طب و تزکیه: 28; 36-47
20
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1398) بررسی چگونگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی سربازان علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی: 14; 17-25
21
علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی، مصطفی افشاری (1397) تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی بر اساس نظریه داده بنیاد پژوهش در علوم ورزشی: 10; 43-72
22
Farnaz Fakhri, sayed mohammad hossein razavi, Fariba Askarian, Farzam Farzan (2019) Evaluation of sporting goods foreign trade in the 5th development plan of Iran Sport Science: 12; 65-68
23
ابوالفضل درویشی، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان (1397) ارزیابی کیفیت سیستم توسعۀ استعداد فوتبال ایران رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 6; 65-79
24
Amin Saberi, Masoumeh Kalateh Seifari, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, Farzam Farzan (2018) Designing a Sport Development Model in Iran’ s free Trade Industrial Zones Annals of Applied Sport Science: 6; 49-58
25
محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، افشار هنرور (1397) شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناطق ساحلی دریای خزر) آموزش علوم دریایی: 5; 96-108
26
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1397) بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 27; 177-188
27
الهه حسینی، فرزام فرزان (1397) بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت ورزشی مدیریت ورزشی: 10; 137-148
28
Mostafa Moghadas, Farzam Farzan, hamid ghasemi (2018) The performance analysis of Islamic republic of Iran broadcasting (IRIB) in comparison with foreign selected channels in the field of sports International Journal of Applied Exercise Physiology: 7; 21-29
29
خدیجه لطفی یامچی، فرزام فرزان، محمد رسول خدادادی (1396) تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی : مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند گردشگری و توسعه: 6; 1-18
30
میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1396) بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت بال) پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-12
31
سید حسین علوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، محسن لقمانی (1396) پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 167-178
32
مصطفی مقدس، فرزام فرزان، حمید قاسمی (1396) تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی: 7; 79-91
33
علی محمدی، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی وحرفه ای بر اساس نظریة داده بنیاد پژوهش در علوم ورزشی: 5; 215-230
34
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1396) نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی (مطالعۀ موردی: دانشگاهیان دانشگاه مازندران) مطالعات روان شناسی ورزشی: 6; 87-98
35
آیدین عباسی، فرزام فرزان، سید حسن عامری، بهنام زائر (1396) عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 6; 43-49
36
فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-18
37
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1396) بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعه موردی: پوشاک ورزشی) علوم و فناوری رنگ: 11; 1-10
38
مصطفی مقدس، فرزام فرزان (1396) اثربخشی انیمیشن های ورزشی در رفتار ورزشی کودکان (مطالعه موردی: انیمیشن فوتبالیست ها) رشد و یادگیری حرکتی ورزشی: 9; 157-171
39
40
seyed hossein alavi, Farzam Farzan, Morteza Dousti, mohsen Loghmani (2017) Designing the organizational creativity based on job characteristics and job involvement among physical education units’ employees of Technology University International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 6 No 3; 91-102 PDF
41
زهرا آزموده مقدم، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1395) تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی: دوره 6، شماره 12; 17-32
42
فریده علیزاده، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی، معصومه قربانی مرزونی (1395) مقایسه ادراک ریسک دانشجویان آسیب دیده: مطالعه موردی دانشگاه مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 24; 53-68
43
سوسن آذرمی، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1395) بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 24; 69-84
44
Mahyar Mirzaaghazadeh, Farzam Farzan, saeed amirnezhad, Mostafa Hosseinzadeh (2016) Assessing the correlation of Machiavellian beliefs, spiritual intelligence and life satisfaction of Iran's national team athletes (The Iranian national athletes as a Case Study) Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences: 2; 88-93
45
علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری، مهران جعفری (1395) تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت های ورزشی پژوهش در علوم ورزشی: 38; 205-230
46
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1395) اهمیت رنگ در بازاریابی ورزشی مطالعات در دنیای رنگ: 6; 89 تا 96
47
محمد باسره، مرتضی دوستی، فرزام فرزان (1395) تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران پژوهش در علوم ورزشی: 8; 57-88
48
اکرم خواجه پور، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان (1395) شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی : اماکن ورزشی شهر جویبار گردشگری علم و فرهنگ: 5; از 64 تا 71
49
فریده علیزاده، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی، معصومه قربانی مرزونی (1395) مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دوره 12، شماره 24; 53-68
50
میثم شیرخدایی، فرشته خلیلی پالندی ، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (2014) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: ;
مقاله ارائه‌شده
1
زینب ناصری، فرزام فرزان (1401) آشنایی با مدیریت، امکانات و فعالیت های تفریحی ورزشی و غیر ورزشی پارک مرکزی نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی، ایران¡ شیراز
2
فرزام فرزان، مریم ناصری (1401) مقایسهی تحمل ابهام دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی و سمنان نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی، ایران¡ شیراز
3
مرتضی رزم پوش، فرزام فرزان، مصطفی بستام (1400) خشونت و پرخاشگری هواداران ورزشی: از شبکه های اجتماعی تا ورزشگاه های فوتبال اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی، ایران¡ ساری
4
reza soheyli, Farzam Farzan, Mahdi Mohammadi nezhad, vahid saatchian (2022) Achievements of a successful coach in the positive youth development: a combination of theory and practice 13th International Conference on Sports Science, Iran, Tehran
5
هادی امینی، فرزام فرزان (1400) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شرط بندی در فوتبال حرفه ای ایران سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
6
morteza razmpoush, Farzam Farzan (2021) Investigation of the causes and effects of unethical behaviors and violence among Premier League fans Iran 10th National Seminar of Chemistry and Environment, Iran, Ghochan
7
Farzam Farzan, Maryam Naseri (2021) Study of the dimensions of the tendency to virtual tourism in sports science students 2th international conference on challenges and new solution in industrial engineering and managment and accounting, Iran, Damghan
8
فرزام فرزان، زینب ناصری (1400) تحلیل و ارزیابی رویدادهای ورزشی زندان: تحلیل محتوای سایت امور زندان ها دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
9
سودابه عینی، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) مدل ساختاری نقش آگاهی از برند بر روی تصویر برند مقصد و وفاداری برند در توسعه گردشگری ورزش های آبی(سواحل بابلسر) کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
10
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) بررسی نقش بازریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
11
زینب مصطفایی فر، فرزام فرزان (1398) مقایسه نیازها و موانع مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه های بوعلی و همدان تهران کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
12
هدی شایسته منش، فرزام فرزان (1398) مقایسه اپ های بازی ورزشی ایرانی و خارجی دومین همایش ملی برند با رویکرد هویت ورزش رضوی، ایران¡ مشهد
13
مهدیه کیا اشکوریان، فرزام فرزان (1398) نقش شایستگی ناجیان غریق در تقویت منابع انسانی حوزه گردشگری ساحلی: مطالعه موردی سواحل استان مازندران اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه: چالش ها و راهبردها، ایران¡ سنندج
14
زهرا ناصری، فرزام فرزان (1398) بررسی نوع و میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه مازندران همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، ایران¡ مسهد
15
مهسا رحیلی، میثم شیرخدایی، سمیه نامدار طجری، فرزام فرزان (1398) بازاریابی عصبی: بررسی اثر عنصر رنگ بر قصد خرید بشقاب های میناکاری شده با استفاده از ابزار EEG دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین درمدیریت کسب وکار، ایران¡ تهران
16
مهسا رحیلی، میثم شیرخدایی، سمیه نامدار طجری، فرزام فرزان (1398) بازاریابی عصبی: بررسی اثر عنصر رنگ برقصد خرید بشقابهای میناکاری شده بااستفاده از ابزار EEG دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین درمدیریت کسب وکار، ایران¡ تهران
17
زهرا ناصری، فرزام فرزان (1398) بررسی نقش شطرنج بر کاهش افکار وسوسه به مصرف مواد در معتادان در حال ترک ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
18
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی امنیت شغلی کارکنان پارک های آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، ایران¡ تهران
19
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی رضایت زندگی کارکنان پارکهای آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایرا ن، ایران¡ تهران
20
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی امنیت شغلی کارکنان پارکهای آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایرا ن، ایران¡ تهران
21
فرزام فرزان، زهرا ناصری (1397) سنجش میزان امید به زندگی بانوان سالمند مراجعه کننده به پارک های ورزشی بانوان (مطالعه موردی پارک ریحانه مشهد) اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
22
عادله یونس نیا لهی، فرزام فرزان، مصطفی رستمی (1397) جایگاه طرح و نقوش باستانی ایرانی بر روی لباس ورزشی کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، ایران¡ کرج
23
طیبه یانپی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1397) مقایسه وبسایت های فروشگاه مجید(مروژ) و آدیداس پوشاک و لباس ورزشی براساس شاخص های وب سنجی کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی کامپیوتر برق فناوری اطلاعات، ایران¡ مبارکه
24
طیبه یانپی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1397) مقایسه وب سایت های منتخب پوشاک و لباس ورزشی کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی کامپیوتر برق فناوری اطلاعات، ایران¡ مبارکه
25
زهرا ناصری، فرزام فرزان، زینب ناصری (1397) بررسی چالش های معلولین ورزشکار با تاکید بر عوامل انگیزشی (یک مطالعه ی کیفی) پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - ایران، قزوین - 21تیر 1397، ایران¡ قزوین
26
فرزام فرزان، زینب ناصری (1397) بررسی ورزش و بازی در اوقات فراغت کودکان کار شهر مشهد پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - ایران، قزوین - 21تیر 1397، ایران¡ قزوین
27
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) بررسی وضعیت امکانات ورزشی سربازان پدافند هوایی بابلسر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
28
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) بررسی نقش ورزش و امادگی جسمانی در رضایت از زندگی سربازان در یک واحد نظامی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
29
Zeinab Naseri, Farzam Farzan, sayed mohammad hossein razavi (2018) The study of correlation between sports participation and BMI with life satisfaction of Tonekabon prison staff 11th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
30
Mohammad Farjadmehr, Farzam Farzan, Morteza Dousti (2018) Factors affecting purchase intention toward counterfeit sport shoes (case study: university of Mazandaran) 11th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
31
خدیجه لطفی یامچی، فرزام فرزان، فرزانه ترابی نهاد (1396) شناسایی و رتبه بندی عوامل سوق دهنده و بازدارنده گردشگری ورزش های زمستانی (مورد مطالعه: پیست های اسکی استان آذربایجان شرقی) اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش، ایران¡ تبریز
32
زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) بررسی مطالعات پرخاشگری وورزش در زندان کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ایران¡ تهران
33
زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) بررسی مطالعات پرخاشگری و ورزش در زندان کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ایران¡ تهران
34
مصطفی مقدس، فرزام فرزان، محسن بنی هاشمی، حمید قاسمی (1396) مقایسه عملکرد صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با شبکه های تلویزیونی منتخب خارجی در حوزه ورزش نخستین همایش ملی ارتباطات ورزشی، ایران¡ شهریار
35
محمد فرجادمهر، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1396) سنجش عوامل موثر بر گرایش به محصولات تقلبی بر قصد خرید کفش اصلی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، ایران¡ کرج
36
محمد فرجادمهر، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1396) سنجش عوامل موثر بر گرایش به محصولات تقلبی بر قصد خرید کفش اصلی مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه مازندران اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، ایران¡ کرج
37
زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) بررسی پژوهش های پیشین درباره ی کارکنان زندان با تاکید بر رضایت زندگی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
38
زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) بررسی جایگاه مشارکت ورزشی در زندان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محموداباد
39
فرزام فرزان، زینب ناصری (1396) بررسی جایگاه خودروهای کاروان در گردشگردی ورزشی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محموداباد
40
فرزام فرزان، زینب ناصری (1396) بررسی جایگاه ورزش در اوقات فراغت بانوان طلاق دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، ایران¡ تهران
41
frough mohamdi, Farzam Farzan, Nariman Rahmani, Vali Naseri (2016) The Future of Sport Tourism 8th Conference of the International Society for Social Sciences of Sport, Iran, Isfahan
42
فرزام فرزان، مرتضی دوستی، زینب ناصری (1395) بررسی برند بازی های رایانه ای ورزشی و غیر ورزشی مورد توجه دانشجویان دختر در اوقات فراغت اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، ایران¡ تنکابن
43
فرزام فرزان، زینب ناصری (1395) تحلیل ساختاری تصاویر پروفایل دختران قهرمان ورزشی دانشگاه مازندران در تلگرام (پژوهش مقطعی) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، ایران¡ تنکابن
44
فرزام فرزان، مرتضی دوستی، زینب ناصری (1395) بررسی برند بازی های رایانه ای ورزشی و غیرورزشی مورد توجه دانشجویان دختر در اوقات فراغت اولین همایش ملی مطالعات کاربردی درعلوم ورزش، ایران¡ تنکابن
45
فرزام فرزان، زینب ناصری (1395) تحلیل ساختاری تصاویر پروفایل دختران قهرمان ورزشی دانشگاه مازندران در تلگرام (پژوهش مقطعی) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی درعلوم ورزش، ایران¡ تنکابن
46
میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، سید رسول مرتضوی فر (1395) رابطه بین رسانه های جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پنتبال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، ایران¡ تهران
47
علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری (1395) مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته و مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته و ایران دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، ایران¡ تهران
48
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1395) ازاریابی ورزشی: بررسی نقش عوامل موثر در انتخاب رنگ سوشیرت و شلوار ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
49
محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1395) بررسی عوامل جذب کننده و بازدارنده در رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی در دریای خزر همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
50
محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1395) بررسی عوامل سوق دهنده گردشگران به گردشگری ساحلی در دریای خزر همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهرا لازری، زینب السادات حسینی، فرزام فرزان، محمد شریفی (1400) ورزش و بازی از دیدگاه قرآن و حدیث
2
3
زینب عابدینی فمی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1399) تدوین برنامه راهبردی توسعه رشته تیراندازی
4
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان
5
مهدیه کیا اشکوریان، فرزام فرزان، سعید تابش (1398) بررسی میزان شایستگیهای ناجیان غریق استان مازندرا ن
6
هدی شایسته منش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، مصطفی بستام (1398) ارزابی اولویت اپ های تفریحی از دید کاربران
7
سیده معصومه مهدی زاده، فرزام فرزان، مهدی محمدی نژاد (1398) بررسی همبستگی سلامت روان معلمان تربیت بدنی با سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه
8
سودابه عینی، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) جایگاه ارزش ویژه برند در توسعه گردشگری ورزش های آبی سواحل بابلسر.
9
علی چوری، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1398) طراحی مدلی برای اینده نگاری راهبردی ورزش سوارکاری
10
سحر احمدی، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1397) بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید کتب ورزشی در کتابخانه دانشگاه مازندران
11
علی جابر راضی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، مصطفی مقدس (1397) مطالعه برنامه های تلویزیون ورزشی ایران و عراق
12
مریم منصوری، فرزام فرزان، مهرزاد حمیدی (1397) تدوین مدل اوقات فراغت دانشجویان کشور
13
14
عادله یونس نیا لهی، فرزام فرزان، مصطفی رستمی (1397) بررسی ظرفیت گرمکن ورزشی مسابقات در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی و اقتصادی
15
16
دولت نظر شاکر نیا، فرزام فرزان، محمود دیانی (1397) جایگاه ورزش در اوقات فراغت طلاب حوزه های علمیه خراسان شمالی
17
18
19
امین صابری، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1397) طراحی الگوی توسعه ورزش در مناطق آزاد ایران
20
محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، افشار هنرور (1397) طراحی مدل عوامل موثر بر گردشگری ورزش های آبی-ساحلی در ایران
21
22
23
علی کرمی، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان (1396) نقش درگیری ذهنی و عوامل فردی در تمایل به خرید آنی پوشاک ورزشی
24
افسانه ثاقب، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان (1396) بررسی انگیزه ها و موانع موثر در گذران اوقات فراغت ورزشی سالمندان بجنورد
25
26
رضا جعفری، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1396) ارزیابی میزان رضایت مشتریان از پارک های آبی تهران
27
اکرم خواجه پور، مرتضی دوستی، سعید راسخی، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی کشور
28
فرناز فخری، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان (1396) طراحی مدل عوامل مؤثر بر سهم محصولات ورزشی در تجارت خارجی کشور
29
30
31
علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) طراحی مدل سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران
32
علی محمدی، فرزام فرزان، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی، حسن قره خانی (1396) طراحی مدل بهینه توسعه ورزش در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
33
محمود طحان، فرزام فرزان، مهدی محمدی نژاد (1395) طراحی مدل نقش روان شناختی عنصر رنگ در انتخاب کالاهای ورزشی
34
35
منیره منتظری فرح آبادی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی (1395) ارزیابی عملکرد اداره تربیت بدنی دانشگاه مازندران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
36
37
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1394) بررسی نقش عوامل موثر بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی
38
39
40
مجید شهائیان، فرزام فرزان، معصومه کلاته سیفری (1393) تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرزام فرزان (1400) نگاهی دوباره به ورزش در پژوهش دانشگاه تبریز
2
فرزام فرزان (1399) حقوق و اخلاق در ورزش دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد