1403/03/03
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله: رهیافت تحلیلی و عددی برای حل برخی مسائل مستقیم و معکوس سهموی
  • کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان رساله: بررسی مسائل نفوذ در مخازن شکافدار طبیعی نفت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
On the Numerical Option Pricing Methods: Fractional Black-Scholes Equations with CEV Assets ُSeddighe Banihashemi, Azadeh Ghasemifard, Afshin Babaei (2023)
Option valuation in markets with finite liquidity under fractional CEV assets Azadeh Ghasemifard, ُSeddighe Banihashemi, Afshin Babaei (2022)
A Chebyshev Collocation Approach to Solve Fractional Fisher–Kolmogorov–Petrovskii–Piskunov Equation with Nonlocal Condition Dapeng Zhou, Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi, Hossein Jafari, Jehad Alzabut, Seithuti P. Moshokoa (2022)
Statistical inference for the non-conforming rate of FGM Copula-Based bivariate exponential lifetime Zeinab Abbasi Ganji, Bahram Sadeghpour Gildeh, Mohammad Amini, Afshin Babaei (2022)
A stochastic mathematical model for COVID-19 according to different age groups Afshin Babaei, Hossein Jafari, ُSeddighe Banihashemi, Masumeh Ahmadi (2021)
Mathematical analysis of a stochastic model for spread of Coronavirus Afshin Babaei, Hossein Jafari, ُSeddighe Banihashemi, Masumeh Ahmadi (2021)
A mathematical model to examine the effect of quarantine on the spread of coronavirus Afshin Babaei, Masumeh Ahmadi, Hossein Jafari, Atena Liya (2021)
Mathematical models of HIV/AIDS and drug addiction in prisons Afshin Babaei, Hossein Jafari, Atena Liya (2020)
Using Finite Volume-Element Method for Solving Space Fractional Advection-Dispersion Equation Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei, Elena Vazquez Cendon (2020)
A Novel Approach for Solving an Inverse Reaction–Diffusion–Convection Problem Hossein Jafari, Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2019)
Numerical solution of a time-fractional inverse source problem Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2018)
A computationally efficient method for tempered fractional differential equations with application Behrouz Parsa Moghaddam, Jose Antonio Tenreiro Machado, Afshin Babaei (2017)
A stable numerical scheme for a time fractional inverse parabolic equation Ali Taghavi, Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2016)
Highly Accurate Scheme for the Cauchy Problem of the Generalized Burgers-Huxley Equation Jose Antonio Tenreiro Machado, Afshin Babaei, Behrouz Parsa Moghaddam (2016)
مقاله ارائه شده
A numerical scheme to solve the nonlinear time-fractional stochastic beam equation Afshin Babaei, Hossein Jafari, ُSeddighe Banihashemi (2021)
Numerical Solution of a Class of Partial Integro-Differential Equations with Nonlinear Memory Afshin Babaei, Hossein Jafari, ُSeddighe Banihashemi (2019)
Finite volume element method to solve an advection equation Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei (2018)
Numerical solution of a time-fractional inverse source problem Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2017)
Approximate Solution fractional Black-Scholes equation with Caputo-Fabrizio derivative Hossein Jafari, Afshin Babaei, Zeinab Zakarianejad (2016)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا افشین بابائی، سمیه نعمتی، فرید صمصامی (1396)
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی افشین بابائی، محمد هوسمی، میکائیل دربندی (1394)
برگزاری همایش
دبیر اجرایی همایش محسن علیمحمدی، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1401)
عضویت در کمیته علمی همایش افشین بابائی، سمیه نعمتی (1401)
عضو کمیته علمی راهبردی همایش و عضو کمیته های علمی همایش عبدالعلی بصیری، آرزو رضایی، افشین بابائی (1400)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
مسائل مقدار مرزی آمیخته و روش هممحلی چبیشف برای معادلات دیفرانسیل معمولی کسری نوع کاپاتو بتول ابراهیم طهرانی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1402)
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی با استفاده از روش تفاضل متناهی غیر استاندارد سید حسین موسوی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1402)
مطالعه یک مدل نهفته از مرتبه کسری برای پویایی اچ آی وی و شبیه‌سازی عددی آن محمد جعفرتبار، صدیقه بنی هاشمی، افشین بابائی (1402)
Applications of Spectral Collocation Methods in Fractional Diffusion Equations Mohammed Al haideri, Afshin Babaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2022)
Application of finite volume method for the numerical study of heat flow in one or two dimensions Mohammad Feriji, Afshin Babaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2022)
حل معادلات تفاضلی جزئی با روش اختلال سومودو گسسته Jafar Abas Saleh Almorad, Afshin Babaei, Hossein Jafari (2022)
یک روش مستقیم نیوتون برای حساب تغییرات مریم قربان تبار باریکی، افشین بابائی، مهدی رفیعی راد (1397)
روش عددی سینک برای حل معادلات انتگرال کسری الهه یوسفیان مقدم، سمیه نعمتی، افشین بابائی (1396)
حل برخی مسائل مستقیم و معکوس معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری جزئی علیرضا محمدپور، افشین بابائی، علی تقوی (1395)
کاربرد روش ها ی منظم سازی در حل مسائل بدوضع کسری صدیقه بنی هاشمی، سمیه نعمتی، افشین بابائی (1395)
بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی مریم ابراهیمی امیری، سمیه نعمتی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1395)
بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی مریم ابراهیمی امیری، سمیه نعمتی، اله بخش یزدانی چراتی، افشین بابائی (1395)
حل عددی برخی مدل های قیمت گذاری اختیار معامله در ریاضی مالی معصومه باقرزاده، حسین جعفری، افشین بابائی (1395)
حل تقریبی- تحلیلی معادله بلک-شولزکسری و کاربردهای آن در ریاضیات مالی زینب ذکریانژاد، افشین بابائی، حسین جعفری (1395)
مباحثی بر شاخص های کارآیی فرآیند زینب عباسی گنجی، افشین بابائی، محمد امینی، بهرام صادقپور گیلده (1395)

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ریاضی (1398 - 1401)
  • استاد مشاور انجمن علمی ریاضی (1395 - 1402)
بیشتر