1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در انجمن علمی ریاضی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن علمی ریاضی، ایران
سال 1399
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

اینجانب عضو پیوسته انجمن علمی ریاضی ایران می باشم.