1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
رییس هسته پژوهشی ریاضیات تصادفی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
هسته پژوهشی
سال 1400
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

رییس هسته پژوهشی ریاضیات تصادفی