1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت کمیته برگزاری همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی - ایران، بابلسر - 19 تا 21 بهمن 1401
سال 1401
پژوهشگران افشین بابائی ، مصطفی اسلامی

چکیده

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی - ایران، بابلسر - 19 تا 21 بهمن 1401