1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، دانشگاه مازندران 2
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
-
سال 1401
پژوهشگران افشین بابائی ، آزاده قاسمی فرد

چکیده

-