1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش ها ی منظم سازی در حل مسائل بدوضع کسری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسائل بدوضع؛ منظم سازی؛ تفاضلات متناهی؛ روش مالیفیکیشن؛ روش مارچینگ.
سال 1395
پژوهشگران صدیقه بنی هاشمی(دانشجو)، سمیه نعمتی(استاد مشاور)، افشین بابائی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، حل عددی مسئله انتشار معکوس کسری- زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. چون این دسته از مسائل، به دلیل وجود اختلال در شرایط، جزء مسائل بدوضع به حساب می آیند، از روش منظم سازی در حل مسئله استفاده می شود. منظم سازی مالیفیکیشن و روش عددی مارچینگ برای حل این مسئله ارائه شده است. با بکارگیری روش مالیفیکیشن، مسئله منظم سازی شده را فرمول بندی کرده و سپس با استفاده از روش عددی مارچینگ به حل مسئله می پردازیم. پارامتر منظم سازی با قاعده اعتبار سنجی تعمیم یافته تعیین می شود. در ادامه پایداری و آنالیز خطای روش مارچینگ بررسی شده و برخی از مثال های عددی برای روش ارائه شده، مورد بررسی قرار می گیرد.