1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در کارگاه به مناسبت هفته پژوهش
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
هفته پژوهش
سال 1396
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

این کارگاه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه مازندران و در تاریخ 1396/9/8 برگزار گردید.