1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار جدیدی از فیلترها بر اساس مشتقات کسری برای بررسی لبه ی تصویر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مشتق کسری}، پردازش تصویر، کشف لبه، مشتق پرابهاکار، کانولوشن.
سال 1397
پژوهشگران افشین بابائی ، سیده پریسا موسوی

چکیده

در پردازش تصویر، برای تشخیص لبه و بهبود کیفیت تصویر از عملگرهای مشتق استفاده می شود. گاهی اوقات استفاده از عملگرهای مشتق مرتبه صحیح منجر به نتیجه قابل قبول نمی شود. از این رو در سال های اخیر، عملگرهای مشتق کسری مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح پژوهشی، با استفاده از مشتق کسری پرابهاکار، فیلتر جدیدی را برای تشخیص لبه معرفی می کنیم که قابل رقابت با فیلترهای دیگر می باشد. یکی از مهمترین مزایای این ماسک، چند پارامتری بودن آن است که آزادی عمل بیشتری نسبت به فیلترهای دیگر به ما می دهد. ابتدا مقدماتی در مورد مشتقات مرتبه کسری و پردازش تصویر ارائه شده و سپس نحوه ساخت ماسک برحسب مشتق پرابهاکار به طور کامل شرح داده می شود. در نهایت پیاده سازی ماسک پیشنهادی بر برخی مسائل نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.