1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر اجرایی همایش
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
مدل سازی و کاربرد ریاضی در علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی در علوم زیستی، بهینه سازی و کنترل بهینه در علوم زیستی، روش های محاسباتی در علوم زیستی، ریاضیات تصادفی در علوم زیستی، بیوانفورماتیک، آمار زیستی
سال 1401
پژوهشگران سمیه نعمتی ، افشین بابائی ، محسن علیمحمدی

چکیده

دانشگاه مازندران، میزبان دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، از 19 تا 21 بهمن ماه 1401 می باشد، شرکت کنندگان با ارائه مقالات و مطالب خود جایگاه و نقش فن اوری نوین به عنوان یکی از ملزومات اساسی هر کشور در مسیر توسعه در جهان امروز و همچنین اهمیت آموزش و مدیریت بهره گیری از این تکنولوژی ها و تاثیر متقابل آن بر فرهنگ جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.