1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
محاسبات عددی، نرم افزار متمتیکا، حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتگرال گیری و مشتق گیری عددی، نظریه ی تقریب، جبر خطی عددی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال
سال 1396
پژوهشگران افشین بابائی ، سمیه نعمتی ، فرید صمصامی

چکیده

در کشور ما کتب متعددی در زمینه ی محاسبات عددی و نرم افزارهای ریاضی به رشته ی تحریر در آمده اند که اغلب آنها یا به بیان مفاهیم و الگوریتم های عددی پرداخته و یا به آموزش دستورها و نحوه ی کار با نرم افزارها اقدام نموده اند. کمبود منابع فارسی مناسب جهت آشنایی با نحوه به کارگیری نرم افزارهای ریاضی در انجام محاسبات عددی و همچنین نیاز روزافزون دانشجویان در رشته های مختلف به ویژه در حوزهی فنی و مهندسی مانند گرایش های مختلف رشته های مهندسی: برق، مکانیک، عمران، شیمی در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، نویسندگان این کتاب را بر آن داشت که به تالیف مرجعی دانشگاهی با اهداف ذکر شده اقدام نمایند. با توجه به آشنایی نویسندگان با نرم افزار متمتیکا و توانایی محاسباتی بالای این نرم افزار در زمینه های مهندسی در سطح دانشگاه های کشور و جهان، این نرم افزار برای تدوین کتاب مدنظر قرار گرفت. این کتاب به نحوی تدوین شده است که سرفصل درس محاسبات عددی دوره ی کارشناسی را که در رشته های مهندسی ارائه می شود، پوشش می دهد. مطالب کتاب به نحوی تنظیم شده است که بخشی از آنها فراتر از سطح دوره ی کارشناسی بوده و سرفصل درس محاسبات عددی پیشرفته ی دوره ی کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی را پوشش میدهد. تمامی برنامه های نوشته شده در کتاب، جداول و اشکال توسط نویسندگان و به کمک آخرین نسخه ی نرم افزار متمتیکا نوشته شده است.