1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار جدیدی از فیلترها براساس مشتقات کسری برای بررسی لبه ی تصویر
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
مشتق کسری، پردازش تصویر، کشف لبه، مشتق پرابهاکار، کانولوشن
سال 1397
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

در پردازش تصویر، برای تشخیص لبه و بهبود کیفیت تصویر از عملگرهای مشتق استفاده می شود. گاهی اوقات استفاده از عملگرهای مشتق مرتبه صحیح منجر به نتیجه قابل قبول نمی شود. از این رو در سال های اخیر، عملگرهای مشتق کسری مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح پژوهشی، با استفاده از مشتق کسری پرابهاکار، فیلتر جدیدی را برای تشخیص لبه معرفی می کنیم که قابل رقابت با فیلترهای دیگر می باشد. یکی از مهمترین مزایای این ماسک، چند پارامتری بودن آن است که آزادی عمل بیشتری نسبت به فیلترهای دیگر به ما می دهد.