1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی روش های طیفی برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل از مرتبه کسری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چندجمله ای چبیشف، روش طیفی چبیشف، مشتق کسری کاپوتو، معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری از نوع ولترا، توابع متعامد
سال 1396
پژوهشگران مریم فارسی(دانشجو)، حسین جعفری(استاد مشاور)، افشین بابائی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، از یک روش شبه طیفی چبیشف برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری خطی و غیرخطی از نوع ولترا استفاده می شود. مشتق کسری در مفهوم کاپوتو می باشد. در اینجا روش پیشنهادی، این نوع از دستگاه ها را به دستگاهی از معادلات جبری خطی یا غیرخطی کاهش می دهد. در نهایت، برخی از مثال های عددی برای نشان دادن کارآیی محاسباتی روش، ارائه می شود. همچنین، مقایسه هایی با نتایج واقعی آورده شده است.