1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش مستقیم نیوتون برای حساب تغییرات
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حساب تغییرات، معادله اویلر-لاگرانژ، روش نیوتون
سال 1397
پژوهشگران مریم قربان تبار باریکی(دانشجو)، افشین بابائی(استاد مشاور)، مهدی رفیعی راد(استاد راهنما)

چکیده

این پایان نامه یک مجموعه ای جدید از روش نیوتون-که یک روش مستقیخ برای حل معادلات است-می پردازد. با استفاده از روش کمترین مربعات، و به کمک گسسته سازی به حل مستقیم مسائل حساب تغییرات می پردازد و فرمولهایی تولید خواهند شد که برای محاسبه انتگرالهای موجود در حساب تغییرات به کار می روند.با کمک این فرمولهای، روابط مساله حساب تغییراتی به یک دستگاه معادلات جبری (خطی یا غیر خطی) تبدیل می شود.