1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل ریاضی مرتبه کسری برای عفونت اچ آی وی و بررسی اثر درمان دارویی بر دینامیک آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عفونت اچ آی وی، مدل مرتبه کسری، عدد شیوع، درمان دارویی
سال 1397
پژوهشگران افشین بابائی ، فاطمه یزدانی

چکیده

در این مقاله یک مدل مرتبه کسری از عفونت سلول های T$4^+$CD توسط ویروس اچ آی وی را ارائه می دهیم که شامل پارامتر درمان می باشد. در مدل مورد نظر تأثیر درمان دارویی را بر شیوع عفونت مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور ابتدا عدد شیوع مدل را به دست آورده، سپس ارتباط بین تغییرات عدد شیوع و مقادیر پارامتر درمان را به ازای چند مقدار مختلف از مرتبه مدل، مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت برای نشان دادن اثر وجود یا عدم وجود پارامتر درمان بر پویایی جمعیت سلول های سیستم ایمنی بدن و ویروس اچ آی وی، به حل دستگاه حاصل از مدل با استفاده از روش پیشگو-اصلاح گر آدامز می پردازیم.